23 sep 2010 | Pressmeddelande

Unikt trafiksäkerhetsprojekt prövas i Stockholm

Med uppmuntran istället för hot hoppas NTF och Volkswagen i ett unikt trafiksäkerhetsprojekt få stockholmarna att hålla hastighetsbegränsningarna och minska miljöpåverkan. I ett unikt trafiksäkerhetsprojekt i Vasastaden kommer en fartkamera registrera dem som håller hastighetsbegränsningen och ge dem möjlighet att vinna pengar, istället för att som på vanligt vis bötfälla dem som kör för fort.

Enligt Polisens nationella hastighetskontroll i slutet på augusti kör bilister ofta för fort på många 30-sträckor utanför skolor. Det minskar kraftigt trafiksäkerheten och bidrar dessutom till en ökad påverkan på miljön. För att råda bot på detta vill NTF och Volkswagen på försök se om positiv uppmuntran fungerar bättre än mobila fartkameror. Genom att erbjuda alla som kör lagligt och som registreras av en fartkamera en möjlighet att vinna upp till 20 000 kr istället för att dela ut böter, hoppas man kunna sänka det allmänna trafiktempot.

Fartkameran kommer att finnas på plats mellan den 28:e och 30:e september och försöket kommer att dokumenteras noggrant. Det NTF och Volkswagen vill få reda på är om folk faktiskt börjar följa hastighetsbegränsningarna om det finns möjlighet att vinna pengar.  Dokumentationen planeras sedan att lämnas in till Trafikverket. Registrering av bilar som håller hastighetsgränsen och deltagande i tävlingen sker endast efter förarens godkännande. 

-  Det behövs nytänkande för att komma tillrätta med problemen i trafiken. Att bara sätta upp fler fartkameror och höja böterna räcker uppenbarligen inte. Vi som utvecklar och tillverkar bilar måste ta en allt aktivare roll i när det gäller de stora trafikfrågorna. Vi kan inte bara förlita oss på att bygga bättre och säkrare bilar utan måste självklart också titta på beteendefrågorna, säger Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen som är initiativtagare till projektet.

Idén till trafiksäkerhetsprojektet kom från den internationellt uppmärksammade kampanjen Rolighetsteorin som biltillverkaren Volkswagen satte på benen under förra året. Under titeln Rolighetsstipendiet uppmanades allmänheten komma med idéer som bottnade i glädje och som hade som syfte att antingen förbättra trafikmiljön eller gynna miljön. Bland 700 inskickade projekt valdes just fartkameraförslaget för att uppmuntra till att köra lagligt och det var också den idé som vann hela Rolighetsteoritävlingen.

-  Projektet är unikt i världen och vi är naturligtvis väldigt glada över att få testa det i Stockholm som första ort. Inte minst för att det – om det faller väl ut vill säga – både har förutsättningar att gynna miljön och den lokala trafiksäkerheten, säger Marcus Thomasfolk.