14 jan 2020 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen ökade leveranserna under 2019

Trots att de totala marknaderna minskade ökade Volkswagen-koncernen sina leveranser över hela världen med 1,3 % till rekordhöga 10 974 600 bilar under 2019. Marknadsandelarna ökade i alla regioner, i vissa fall betydligt. Volymtillväxt uppnåddes i Europa (+3,9 %) och Sydamerika (+3,2 %) medan den föll något i Nordamerika (-0,5 %) och Asien-Stillahavsområdet (-0,4 %). Stark tillväxt registrerades för elbilar med cirka 80 % till mer än 140 000 fordon, som ett resultat av många nya modeller inom koncernens eloffensiv och ett växande intresse från kunderna.

  • Trots krympande totalmarknader ökade de globala leveranserna med 1,3 % till 10,97 miljoner fordon

  • Marknadsandelen ökade i alla regioner, i vissa fall betydligt

  • Stark tillväxt på cirka 80 % för elbilar till mer än 140 000 fordon

Leveranserna i regionerna utvecklades 2019 enligt följande:

I Europa levererades 4 552 800 fordon, vilket motsvarar en ökning med 3,9 % jämfört med 2018. I Västeuropa mottog 3 747 000 kunder leverans av ett fordon från ett koncernmärke (+4,6 %). På hemmamarknaden Tyskland var tillväxten ännu starkare och 1 364 000 fordon överlämnades till kunderna (+6,2 %). I Central- och Östeuropa ökade leveranserna med 1,1 % till 805 800 fordon. I Ryssland överlämnade koncernens varumärken 233 600 fordon till kunder, 1,6 % mer än 2018.

Volkswagen Group Sverige (VGS) registrerade under 2019 totalt 113 232 (f å 113 784) bilar, varav 98 400 personbilar (27,63 % av marknaden, +0,25 procentenheter) och 14 832 lätta lastbilar (27,6 % av marknaden, -2,3 procentenheter). Året präglades kraftigt av effekter av skattesystemet bonus malus och den nya testkörcykeln WLTP.

I Nordamerika registrerade koncernen ett litet fall i leveranserna men kunde utöka sin marknadsandel något på en totalmarknad som krympte starkare. 951 500 kunder mottog leverans av ett nytt fordon från ett koncernmärke, en nedgång på 0,5 %. I USA levererades 654 200 fordon, vilket motsvarar en ökning med 2,5 %. I Kanada uppgick leveranserna till 112 200 fordon, en nedgång på 5,3 %. På en krympande totalmarknad i Mexiko minskade leveranserna med 7,4 % till 185 100 fordon. Ändå ökade marknadsandelen något.

I Sydamerika kunde koncernen öka leveranserna trots en nedgång på den totala marknaden och utökade därför sin marknadsandel betydligt. Totalt 608 600 fordon levererades till kunderna, 3,2 % mer än 2018. I Brasilien ökade koncernen leveranserna med 17,1 % till 470 400 fordon. I Argentina var den övergripande ekonomiska situationen utmanande. Koncernen påverkades också av denna trend och registrerade en nedgång i leveranserna med 39,5 % till 71 800 fordon, vilket fortfarande utgör en markant ökning av marknadsandelen.

I Asien-Stillahavsområdet registrerade Volkswagen-koncernen ett litet fall på 0,4 % i leveranserna till 4 530 100 fordon. På en krympande totalmarknad ökade marknadsandelen betydligt. I Kina, koncernens största enskilda marknad, ökade leveranserna på en krympande totalmarknad med 0,6 % till 4 236 600 fordon, vilket ledde till en betydande ökning av koncernens marknadsandel.

De bifogade tabellerna visar leveranserna i siffror, per marknad och per märke.