14 dec 2022 | Pressmeddelande

Produktionsstart för nya Audi Q8 e-tron i Bryssel

Den första Audi Q8 e-tron har lämnat bandet i fabriken i Bryssel och markerar därmed starten på en ny era för den nya toppmodellen i Audis eldrivna SUV-program. Ända sedan premiären 2018 för Audi e-tron har anläggningen varit en förebild för hållbar produktion. Sedan dess har ca 160 000 exemplar levererats av Audis första eldrivna modell.

  • Gerd Walker, Produktionschef för Audi, lyfter fram Bryssel-anläggningens ledande roll inom elektrifiering och hållbar produktion
  • Elmotorerna tillverkas av Audi i Ungern och transporteras till Bryssel med tåg som drivs med förnybart bränsle
  • Audi Bryssel certifierades för koldioxidneutral tillverkning redan 2018 och är vägvisande i det strategiska miljöprogrammet Mission: Zero

Gerd Walker, chef för Produktion och Logistik i Audis ledning, betonar vikten av den nya toppmodellen för märket: ”Nya Audi Q8 e-tron är med sin ökade effektivitet och räckvidd, liksom sin vässade design, en tydlig symbol för e-mobiliteten.” Walker lyfter också fram Bryssel-anläggningens viktiga roll som föregångare inom hållbar produktion: "Bryssel har gjort ett fantastiskt pionjärarbete. Vi lär oss av vår erfarenhet av att ha levererat cirka 160 000 fordon globalt. Som nästa steg kommer vi att utnyttja det vid uppstarten av batteritillverkningen i Ingolstadt."Batterimontaget i Bryssel har en banbrytande roll för hela koncernen.

Till skillnad från många konkurrenter fokuserar Audi på att förändra produktionen inifrån för att etablera framtidens tillverkning kallad 360-factory, där Bryssel är en av förebilderna. För Audi är investeringar i befintliga anläggningar ”hållbarhet i praktiken” - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. ”Den väg Audi tar sparar på resurser och påskyndar vår omvandling”, betonar Walker.

För Xavier Ros, ansvarig för Personal och Organisation i Audis ledning, ger Bryssel värdefulla insikter om specialiserade kvalificeringsprogram för anställda. ”De erfarenheter som Bryssel gjort sedan 2018 kan användas på olika platser inom hela Audi-koncernen.” Även VD:n för Audi Bryssel, Volker Germann, lyfter fram personalens roll: "För att bygga en Audi Q8 e-tron* behöver vi inte bara all vår infrastruktur, utan framförallt passionerade medarbetare.

Bryssel - en förebild för hållbar produktion

Audi Q8 e-tron* levereras som certifierat koldioxidneutral till kunder i Europa och USA. Från 2025 kommer produktionen vid samtliga Audi-fabriker att vara koldioxidneutral som en del av företagets miljöprogram Mission:Zero. Bryssel utnämndes till ”Factory of the Future” 2020 av arbetsgivarorganisationen Agoria. Redan 2018 certifierades anläggningen som världens första koldioxidneutrala storskaliga serietillverkning i premiumsegmentet.

Redan 2012 gick anläggningen över till förnybar el. Bland annat har Audi Bryssel installerat en av regionens största solcellsanläggningar på 107 000 kvadratmeter. Anläggningen producerar årligen cirka 9 000 megawattimmar förnybar el. Det räcker för att ladda ca 90 000 Audi Q8 e-tron* och sänka koldioxidutsläppen med 1 881 ton.

Även battericellsleverantörerna måste använda sig av förnybara energi vid tillverkningen. Elmotorerna tillverkas dessutom av Audi i Ungern och transporteras till Bryssel med tåg som drivs av förnybar energi istället för med lastbil. Sedan maj 2022 har Audi använt järnvägstransporter på den ca. 130 mil långa sträckan, ett beslut som sänker koldioxidutsläppen med ca. 2 600 ton per år.

AUDI AG har ägt anläggningen i Belgien sedan 2007. Efter förvärvet byggde Audi Bryssel om fabriken för att tillverka Audi A1, ett nytt tillskott i Audis modellutbud. 2018 föddes Audi e-tron och 2021 tillverkade Audi Bryssel 43 866 helelektriska bilar. Med start andra halvåret 2023 kommer de över 3 000 anställda dessutom att tillverka Audi Q4 e-tron* här.

Nya Audi Q8 e-tron – ännu effektivare

Den optimerade drivlinan i nya Q8 e-tron*, den förbättrade aerodynamiken, den högre laddningseffekten och batterikapaciteten resulterar i en längre räckvidd på upp till ca 58 mil för SUV:en och upp till 60 mil för Sportback (båda enligt WLTP). Audi använder sig också av återvunna material i vissa komponenter till Audi Q8 e-tron*.  Dessa återvunna material sparar resurser och säkerställer en sluten materialcykel som är både effektiv och hållbar.

Se video om tillverkningen av Audi Q8 e-tron i Bryssel.

1 Med kodioxidneutralitet avser Audi en situation där företaget, efter att andra möjliga åtgärder för att minska utsläppen har vidtagits, kompenserar för de koldioxidutsläpp som skett från Audis produkter eller verksamhet och/eller de koldioxidutsläpp som för närvarande inte kan undvikas i leveranskedjan, tillverkningen och återvinningen av Audi-bilar genom frivilliga kompensationsprojekt som utförs över hela världen. I detta sammanhang beaktas inte de koldioxidutsläpp som genereras under ett fordons utnyttjandefas, dvs. från det att fordonet levereras till kunden.