Miljö & kvalitet

Vår målsättning är att kunderna ska vara så nöjda med våra produkter och tjänster att de är våra varumärkens ambassadörer. Kvalitet i allt vi gör är en förutsättning för hög kundnöjdhet.

En hållbar mobilitet för kommande generationer

Vi lever i en tid där vi har gått från att sälja bilar till att sälja mobilitet. Det här avser inte bara mobilitet i dagens samhälle utan även för kommande generationer. För att nå dit krävs det att vi sätter hållbarhet i fokus, eftersom det är en förutsättning för vår planets överlevnad. Ett led i det arbetet är att inte slösa med våra resurser. Det undviker vi genom att leverera mobilitet som våra kunder verkligen vill ha och efterfrågar, alltså hög kvalitet. En central del i allt arbete vi gör är just kvalitet då det är förutsättningen för att våra kunder ska vara nöjda. Vi måste även se till att detta arbete sker med omtanke och att vi i så hög grad som möjligt arbetar med att minska vår miljöbelastning.

Vi är en stor aktör, med stort ansvar. Det vill vi fortsätta att vara och därför är både miljö och kvalitet två områden vi kommer fortsätta vara aktiva i.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Logga ISO 14001

Sedan 2006 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och certifieringen omfattar Volkswagen Group Sverige med märkena Volkswagen, Audi, SEAT och Skoda.

Volkswagen Group Sverige AB är dessutom kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2003 via ett tyskt certifieringsorgan som årligen granskar att vi lever upp till standardens krav om ständig förbättring. Revisorerna kontrollerar även att vi uppfyller våra fabrikers krav samt kraven i BER (EU förordning om gruppundantaget).

ISO 9001 logga

Vårt Miljö- & Kvalitetsledningssystem bidrar till att vi systematiskt arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor genom att ständigt förbättra vår miljöprestanda, utveckla organisationens processer, kvalitetssäkra våra tjänster och produkter samt ha nöjda kunder.

Vi kontrollerar även auktoriserade partners standard kontinuerligt. Anläggningar som har service- och återförsäljarkontrakt, det vill säga som är auktoriserade för ett eller flera av våra varumärken, granskas kontinuerligt enligt respektive varumärkes standard som självklart även innehåller den internationella kvalitetsstandardens krav enligt ISO 9001:2008.

Miljö- och kvalitetspolicy

Att vara den största bildistributören i Sverige medför ett stort ansvar vad gäller kvalitén på våra produkter och tjänster men även för den påverkan på miljön hela processen medför. Vi lämnar ett miljöavtryck främst genom våra sålda produkter men även från utsläppen av våra produkt- och tjänstetransporter. Därför arbetar Volkswagen Group Sverige med ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet och för att minska sin miljöpåverkan. Detta ska bidra till att våra medarbetare, återförsäljare, servicepartners och kunder blir ambassadörer för våra bilmärken.

För att leverera högsta möjliga kvalitet och för att bidra till en hållbar miljö åtar vi oss ansvaret att:

  • Sträva efter ständiga förbättringar och förebygga föroreningar samt följa lagkrav och andra krav inom våra arbetsområden. Vi arbetar tillsammans med branschorganisationer och myndigheter för en hållbar utveckling.
  • Erbjuda våra kunder bilar med bra prestanda som använder nya, alternativa drivmedel och motorer, eller som bygger på tekniska lösningar som medför mindre förbrukning och renare utsläpp.
  • Samarbeta med bilåtervinningsföretag som ligger i framkant i branschen och jobba gemensamt för att hålla en hög återvinningsgrad av våra produkter.
  • Jobba med att minska vår miljöbelastning genom smart logistik rörande produkt- och tjänstetransporter utan att detta ska påverka kvalitén på våra tjänster.
  • Motivera, utbilda och involvera våra medarbetare som ska ha god kundskap om våra bilmärken samt alltid ha med sig tankesättet ”Rätt från mig”. Här ingår även engagemang för våra samarbetspartners.
  • Sträva efter en framtid med en hållbar mobilitet.
  • Sträva efter att anlita leverantörer som kan visa på miljömedvetenhet, ständiga förbättringar och hög kvalitet.