17 jun 2020 | Pressmeddelande

Volkswagen ökar andelen i QuantumScape

Volkswagen-koncernen ökar sin andel i QuantumScape och gör en tilläggsinvestering på upp till 200 miljoner USD i det amerikanska batteribolaget. Målet är att driva fram den gemensamma utvecklingen av solid-state batteriteknologi.

  • Volkswagen-koncernen gör en tilläggsinvestering i solid-state-batterier på upp till 200 miljoner USD i det amerikanska batteribolaget QuantumScape.
  • Framtidens batteriteknik: Större räckvidd, kortare laddningstider
  • Volkswagen-koncernen och QuantumScape har ett samriskbolag sedan 2018 – målet är industriell produktion av solid-state-batterier

Volkswagen-koncernen ökar sin andel i QuantumScape och gör en tilläggsinvestering på upp till 200 miljoner USD i det amerikanska batteribolaget. Målet är att driva fram den gemensamma utvecklingen av solid-state batteriteknologi. I framtiden förväntas solid-state-batterier öka räckvidden betydligt och förkorta laddningstiderna ytterligare.  

– Vi gör tekniska framsteg med vår partner QuantumScape. Denna tilläggsinvestering kommer effektivt att stärka och påskynda vårt gemensamma utvecklingsarbete.  Volkswagen-koncernen och QuantumScape har också ett samriskbolag sedan 2018, för att möjliggöra industriell produktion av solid-state-batterier, säger Thomas Schmall, styrelseordförande för Volkswagen Group Components, med ett helhetsansvar för batterier.

– Volkswagen gör e-mobiliteten tillgänglig för alla. En stark position inom batterier är en avgörande faktor i detta avseende. Vi säkerställer vår globala leverantörsbas med effektiva tillverkare, vi bygger gradvis upp tillverkningskapaciteten och driver utvecklingen av banbrytande solid-state batteriteknologi. Vårt fokus i detta sammanhang är långsiktiga strategiska partnerskap, säger Frank Blome, chef för battericellsaffären på Volkswagen Group Components.  

Solid-state-batterier ses som den mest lovande tekniken för kommande och därpå följande generationer av e-mobilitet. Med samma storlek som ett batteripaket, skulle solid-state-batteriet kunna möjliggöra elektrisk räckvidd i nivå med konventionella drivlinor. Dessutom kan laddningstiden förkortas avsevärt.

Volkswagen-koncernen har samarbetat med QuantumScape sedan 2012 och är den största aktieägaren från bilbranschen med den tidigare investeringen på över 100 miljoner USD.

Slutförandet av den nya tilläggsinvesteringen på upp till 200 miljoner USD med en utökning av Volkswagens andel i QuantumScape är fortfarande föremål för olika villkor. De båda parterna bildade ett samriskbolag under 2018 för att möjliggöra industriell produktion av solid-state-batterier för Volkswagen. De båda parterna planerar att sätta upp en pilotanläggning. Planerna är tänkta att ta en fastare form under året.

Utökad e-mobilitet är en viktig byggsten mot en koldioxidneutral balans för företaget som helhet. Detta mål ska uppnås år 2050. Volkswagen-koncernen har anslutit sig till klimatmålen i Paris-avtalet.

Pressmeddelandet på engelska finns på: www.volkswagen-newsroom.com