Ansök om att
bli fristående verkstad

Med ett verkstadsnummer får du tillgång till våra system där du kan beställa verktyg ha datakommunikation och få information från oss och våra varumärken utan att vara auktoriserad. Verkstadsnumret behöver vi för att kunna hämta in uppgifter om ert företag, som exempelvis adress, så att vi kan identifiera vem som lägger beställningen och tar emot informationen.

Gör så här för att bli fristående verkstad till oss

Tillsammans med ansökan om verkstadsnummer, bifogar du en Compliance självdeklaration. Efter inskickad ansökan om verkstadsnummer görs en kreditupplysning. När krediten och självdeklarationen är godkänd, tilldelas företaget det verkstadsnummer som behövs i all kommunikation med- och beställningar från oss.

1. Hämta, fyll i, skriv under, skanna in och ladda upp blankett Compliance självdeklaration i nedan ansökan,
eller skicka med post till Volkswagen Group Sverige AB, Ansökan Affärsutveckling, 151 88 Södertälje
2. Ansökan inkommer Volkswagen Group Sverige
3. Kreditupplysning begärs
4. Efter godkänd kreditupplysning och Compliance självdeklaration, så:
5. skickas verkstadsnummer till dig via e-post.

Volkswagen Group Sverige tar ut en registerhållningsavgift på 500 kr per kalenderår.

Ansök om verkstadsnummer

Jag accepterar registeravgiften 500 kr per kalenderår:
Jag är firmatecknare för och godkänner att Volkswagen Group Sverige AB gör en kreditupplysning på ovan angivet organisationsnummer: