Ansök om att
bli fristående verkstad

Med ett verkstadsnummer får du tillgång till våra system där du kan beställa verktyg ha datakommunikation och få information från oss och våra varumärken utan att vara auktoriserad. Verkstadsnumret behöver vi för att kunna hämta in uppgifter om ert företag, som exempelvis adress, så att vi kan identifiera vem som lägger beställningen och tar emot informationen.

Gör så här för att bli fristående verkstad till oss

Tillsammans med ansökan om verkstadsnummer, bifogar du en Compliance självdeklaration.

  1. Klicka här för att hämta blankett Compliance självdeklaration
  2. Viktigt att ni fyller i och kryssar i alla uppgifter, anger fullständigt personnummer, skriver under, skanna in ovan blankett och ladda upp i nedan ansökningsformulär.
  3. Ansökan inkommer Volkswagen Group Sverige.
  4. Efter granskad och godkänd Compliance självdeklaration, tilldelas företaget det verkstadsnummer som behövs i all kommunikation med- och beställningar från oss.
  5. Verkstadsnummer skickas till din e-postadress efter cirka 2-4 veckor.

Volkswagen Group Sverige AB, Ansökan Affärsutveckling, 151 88 Södertälje tar ut en registerhållningsavgift på 500 kr per kalenderår.

Ansök om verkstadsnummer

Godkänner registerhållningsavgift om 500 kr per kalenderår

Hantering av personuppgifter

Volkswagen Group Sverige samlar in dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen för att kunna identifiera dig som kund.

Läs mer här