Vårt resultat

Vårt resultat i korthet, TSEK

År

2017          

2016

2015

2014

Antal anställda

435 st

402 st

 391 st

 415 st

Antal registrerade
nya bilar

103 196 st

103 727 st

 106 287 st

  95 407 st

Omsättning

29 316 858

27 345 857

 23 889 976

 21 239 245

Bruttoresultat

1 722 368

1 730 496

 1 649 355

 1 568 778

Omkostnader

-1 321 999

-1 373 930

 -1 255 170

 -1 182 947

Rörelseresultat

400 369

356 566

 394 185

 385 831

Utdelning från Din Bil

2 377 408

93 000

67 500

 --

Finansiella poster

43 291

-38 633

 -60 428

 -47 067

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

2 821 068

410 933

 401 257

 338 764

Koncernekonomisk information

Volkswagen-koncernens ekonomiska information hittar du på vår internationella grupphemsida.

Investor Relations