Vårt resultat

Vårt resultat i korthet, TSEK - Femårsöversikt

År

2020

2019

2018

2017          

2016

Antal anställda

441 st

470 st

463 st

435 st

425 st

Antal fakturerade nya
bilar (pb & tb)

94 572

111 101 st

112 836 st

117 141 st

121 443 st

Omsättning

28 780 661

29 978 206

28 552 557

29 316 858

27 345 857

Bruttoresultat

1 932 573

1 979 360

1 871 891

1 722 368

1 730 496

Omkostnader

-1 488 994

-1 593 350

-1 476 818

-1 322 000

-1 373 930

Rörelseresultat

443 579

386 010

395 073

400 368

356 566

Utdelning från Din Bil

0

0

0

2 377 408

93 000

Finansiella poster

-69 535

-40 754

-24 333

43 292

-38 633

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

374 044

345 256

370 740

2 821 068

410 933

Koncernekonomisk information

Volkswagen-koncernens ekonomiska information hittar du på vår internationella grupphemsida.

Investor Relations