Vårt resultat

Vårt resultat i korthet, TSEK

År

2019

2018

2017          

2016

2015

Antal anställda

470 st

463 st

435 st

425 st

 391 st

Antal fakturerade nya
bilar (pb & tb)

111 101 st

112 836 st

117 141 st

121 443 st

 106 287 st

Omsättning

29 978 206

28 552 557

29 316 858

27 345 857

 23 889 976

Bruttoresultat

1 989 360

1 871 891

1 722 368

1 730 496

 1 649 355

Omkostnader

-1 593 350

-1 476 818

-1 322 000

-1 373 930

 -1 255 170

Rörelseresultat

386 010

395 073

400 368

356 566

 394 185

Utdelning från Din Bil

0

0

2 377 408

93 000

67 500

Finansiella poster

-40 754

-24 333

43 292

-38 633

 -60 428

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

345 256

370 740

2 821 068

410 933

 401 257

Koncernekonomisk information

Volkswagen-koncernens ekonomiska information hittar du på vår internationella grupphemsida.

Investor Relations