Training Academy

VGS Training Academy - vårt utbildningscenter

Training Academy utvecklar och genomför utbildning på uppdrag av samtliga varumärken i VGS-organisationen. Vi utbildar och certifierar exempelvis mekaniker, servicerådgivare, reservdelsspecialister, servicechefer, reservdelschefer och verkstadschefer. Vi erbjuder även säljutbildningar, fleet sales, coachande ledarskap, VD-utbildning, IT kurser samt IVU-utbildningar för våra varumärkens interna återförsäljarutbildare.

elever på VGS training academy

VGS Traning Academy är lokaliserat i Södertälje i moderna och ändamålsenliga lokaler där vi också genomför huvuddelen av våra utbildningar. 

EiP (elektriskt instruerad person)

Alla anställda som kommer i kontakt med högvoltsfordon eller högvoltskomponenter måste vara EiP. Detta gäller alla anställda, oavsett om man jobbar på verkstad, reservdelar eller försäljning samt andra som rör sig i lokaler där det finns högvoltsfordon. EiP-presentationen ger dig nödvändig kunskap för att bli EiP. Det finns även ett intyg du kan skriva ut och som ska signeras av en behörig högvoltstekniker hos en auktoriserad återförsäljare. 

Här hittar du vår EiP (elektriskt instruerad person) EiP för externa.pdf

Här kan du skriva ut intyget EiP intyg.pdf