Leverantör

Leverantörskontakt

Vår inköpsavdelning är en bolagsöverskridande avdelning som hanterar upphandlingar av avtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en global inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller de krav Volkswagen-bolagen ställer vad gäller såväl Compliance som Code of conduct.

Vill du bli en av våra leverantör eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen via e-postadress: inkop@vwgroup.se