Serva och reparera
som fristående verkstad

Förutom information för att kunna serva och reparera bilar från Volkswagen-gruppen på ett korrekt sätt kan också speciell utrustning behövas. Ta del av hur du får tillgång till både information och utrustning.

Group Retail Portal (GRP)

  • För att arbeta med vår diagnosprogramvara ODIS krävs ett så kallat GRP-konto. Detta konto är personligt och är en förutsättning för att kunna arbeta med diagnos
  • Innan ansökan om GRP-konto kan göras måste ett verkstadsnummer erhållits
  • Ansökan om GRP-konto görs via följande webbsida https://grp.global.volkswagenag.com/

Serva och reparera våra bilar från Volkswagengruppen

För privatpersoner, fristående verkstäder, fordonsparker och alla andra företag som professionellt arbetar med att reparera och utföra service visar erWin-portalen bland annat serviceinformation och samtliga reparationshandböcker som behövs för en Volkswagen, SKODA, Audi, SEAT eller Volkswagen Transportbilar. ErWin är en tjänst från Volkswagen AG, som också helt styr innehållet på erWins sidor.

Den schematiska bilden nedan förklarar kortfattat vad som behövs för det arbete som ska utföras på bilen, i många fall krävs också ytterligare utrustning och uppgifter vilket här åskådliggörs.

               Vad vill du göra?    
            Vad behövs? Rep.litteratur & handböcker.
Skapa serviceprotokoll.
Registrera digitala serviceplanen.
Vilka verktyg behövs.
Nollställa serviceindikatorn.
Göra en guidad felsökning.
Koda nycklar.
Programmera styrdon.
Registrerad som kund erWin Ja Ja Ja
Fasta tider (flatrates)
för reparations- och serviceinformation
Ja Nej Nej
Fasta tider (flatrates) för diagnos Nej Ja Ja
Verkstadsnummer Nej, men VGS*
rekommenderar detta
Ja, då VW OrgID krävs Ja, då VW OrgID krävs
VW OrgID Nej, men VGS*
rekommenderar detta
Ja Ja
GRP-konto Nej Ja Ja
SERMI-behörighet Nej Ja Ja
Dator/VAS Nej Ja Ja
Mjukvara/ODIS programvara Nej Ja Ja
   *Volkswagen Group Sverige    


För att få tillgång till enbart reparationslitteratur behövs egentligen inte ett verkstadsnummer. Däremot behövs verkstadsnummer om ni vid senare tillfälle vill göra en diagnos (Verkstadsnumret är grunden för VW Org ID).

Information om hur du servarar och reparerar bilar från Volkswagengruppen, exempelvis:

  • Service- och reparationsinformation, erWin
  • Digitala serviceplaner
  • Nollställa serviceindikatorn
  • Guidad felsökning
  • Koda nycklar och programmera styrdon
  • Reservdelar från Volkswagengruppen
  • Verktyg och verkstadsutrustning

Ett verkstadsnummer är en av grundbultarna för att använda de tjänster Volkswagen Group Sverige och Volkswagen AG erbjuder fristående verkstäder. Verkstadsnumret behövs vid både beställning av verktyg och utbildning, samt vid tekniska frågor till Volkswagen Group Sverige, samt är också grunden för många av tjänsterna som Volkswagen AG tillhandahåller genom erWin.
Tänk på att ta del av systemkrav för Offboard Diagnostic Information System diagnosprogramvara.

När ni ansökt och fått ert nummer, blir ni vad vi kallar en "Fristående verkstad" och kan använda er av informationen och verktygen vi tillhandahåller.

Här kan du ansöka om att bli fristående verkstad med verkstadsnummer.