Bli auktoriserad
servicepartner

Vi reviderar kontinuerligt vårt gedigna och väl spridda nät av återförsäljare och servicepartners. För att bli auktoriserad för varumärkena Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar och Porsche, ställs det stora krav på företaget, processerna, utförandet och dess anläggningar.

Auktorisation

Auktorisation sker per märke, genom ett separat försäljnings- respektive servicekontrakt. En auktoriserad återförsäljare har både försäljningskontrakt och servicekontrakt för märket, t ex Volkswagen Personbilar. En auktoriserad servicepartner har endast servicekontrakt för märket. Kontrakten anger vilka rättigheter som återförsäljaren och eller servicepartnern har samt vilka skyldigheter och krav som måste uppfyllas för att få vara auktoriserad.

Kraven på IT, utbildning, verktyg och utrustning är omfattande för en auktoriserad servicepartner. Exempel på sådant krav är att specialverktyg och verkstadsutrustning i många fall ska vara av en anvisad typ.

Kvalitetskontroller och certifiering

Auktorisationskraven och skyldigheterna kontrolleras årligen vid särskilda revisioner. Med revisionerna så följer dessutom ett ISO 9001 certifikat från certifieringsorganet TÜV Management Service med säte i München i Tyskland.

Vår återförsäljar- och servicepartnerorganisation i Sverige

Vårt återförsäljar- och servicepartnernätverk har byggts upp sedan slutet av 1940-talet, med märket Volkswagen Personbilar som grund. Efterhand som agenturerna för ytterligare märken har tillkommit, har även nätverket utökats med fler märken. I många fall representerar en återförsäljare fler än ett märke, så kallade flermärkesanläggningar. I våra storstäder, framförallt i Stockholm-Göteborg-Malmö, representerar återförsäljaranläggningen i de flesta fall endast ett märke, en så kallad enmärkesanläggning.

Hitta din närmaste återförsäljare

Sök i kartan efter auktoriserade återförsäljare och servicepartners, samt var du kan hyra bil från Europcar.

Hitta återförsäljare och servicepartners

Intresseansökan

Varumärke ni är intresserad av:

Hantering av personuppgifter

Volkswagen Group Sverige samlar in dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen för att kunna identifiera dig som kund.

Läs mer här

Kontaktperson

Har du frågor och vill veta mer om vad det innebär att bli auktoriserad servicepartner inom Volkswagen Group Sverige, vänligen skicka ett mejl så hör vi av oss.

Skicka e-post till ansokan@vwgroup.se