29 mar 2021 | Pressmeddelande

Andelen förnybara energikällor för kraftförsörjning till anläggningarna ökar avsevärt

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el från förnybara källor under 2020. Andelen inköpt förnybar el ökade från 80 till 95 procent på produktionsanläggningar i EU på ett år.

  • Extern kraftförsörjning med förnybar energi ökade från 80 till 95 procent i Volkswagen-koncernens europeiska anläggningar 2020
  • Totalt tio produktionsanläggningar över hela världen ställde om till 100 procent förnybar energi i extern kraftförsörjning under 2020
  • Oliver Blume, produktionsansvarig i koncernledningen: ”Klimatskydd är vårt ansvar och vår grundläggande strategi. Vi gör bra framsteg och har en tydlig plan för att ytterligare minska vår miljöpåverkan.”

Volkswagen-koncernen gjorde betydande framsteg med att förse sina anläggningar med el från förnybara källor under 2020. Andelen inköpt förnybar el ökade från 80 till 95 procent på produktionsanläggningar i EU på ett år. På övriga globala anläggningar utanför Kina var det en lika stark ökning från 76 till 91 procent. År 2023 ska alla EU-anläggningar förses med 100 procent el från förnybara källor. År 2030 planeras samma mål för alla globala anläggningar utanför Kina.

Totalt var det åtta produktionsanläggningar inom EU och ytterligare två anläggningar utanför EU som ställde om till extern försörjning med el från förnybar energi under 2020. De tre största anläggningarna var Audi-anläggningarna i Győr, Ungern och Neckarsulm, Tyskland samt Volkswagen-anläggningen i Palmela, Portugal. Anläggningar som drivs av Bugatti, SKODA, SITECH, MAN Truck & Bus och MAN Energy Solutions ställde också om till 100 procent förnybar el 2020.

De aktuella produktionsanläggningarna finns i sju länder: Tyskland, Polen, Tjeckien, Portugal, Österrike, Mexiko och USA. I år kommer ytterligare anläggningar att ställa om, inklusive SITECH-anläggningen i Tyskland och MAN-anläggningen i Oberhausen.

Oliver Blume, produktionsansvarig i koncernledningen:

– Omställningen av Volkswagen-koncernen till ett koldioxidneutralt företag har tagit fart. Att förse våra anläggningar med förnybar el är en viktig del av den övergripande strategin för minskade koldioxidutsläpp. Vi genomför konsekvent våra planer tillsammans med alla varumärken och regioner och 2020 har vi redan kommit mycket nära de mål vi faktiskt satt för 2023 och 2030. Det är en uppmuntrande milstolpe, men vi lutar oss inte tillbaka. Energiövergången i produktionen inkluderar också en ambitiös omställning av kraftförsörjningen på de kinesiska produktionsanläggningarna. Vi vill dessutom ytterligare minska utsläpp av växthusgaser i vår egen elproduktion.

Under 2020 täcktes 46 procent av koncernens totala globala energiförbrukning i produktion av förnybar el – en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år. Volkswagen-koncernen arbetar för närvarande med sina kinesiska partners för att utveckla målen för de kinesiska produktionsanläggningarna. Den höga andelen koleldad kraft i den kinesiska elmixen och den mycket reglerade elmarknaden gör detta projekt särskilt utmanande.

Volkswagen ägnar också särskild uppmärksamhet åt att ställa om den egna elproduktionen. Till exempel kommer de två koleldade kraftverksenheterna på produktionsanläggningen i Wolfsburg att helt ställas om till naturgas 2022. Från 2023 minskar detta koldioxidutsläppen med 60 procent.

Den ökade andelen förnybar energi som används för produktionen bidrog till att avsevärt minska koncernens utsläpp av växthusgaser 2020 jämfört med 2019: med 14 procent och 1,1 miljoner ton koldioxid.

– Klimatskydd är vårt ansvar och vår grundläggande inställning. Vi gör goda framsteg och har en tydlig plan för att ytterligare minska vår miljöpåverkan, avslutar Oliver Blume.