01 sep 2022 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernens styrelse beslutar att vidareutveckla koncernledningen

Ny ansvarsfördelning i koncernledningen och minskat antal ledamöter från tolv till nio; Ansvarsområdena Försäljning, Inköp, Produktion samt Forskning och Utveckling kommer att samlas i Extended Executive Committee för att säkra synergier; Ändringarna träder i kraft den 1 september 2022.

Volkswagen-koncernen vidareutvecklar koncernledningen. Koncernledningen kommer att strömlinjeformas och ansvaret omfördelas. Styrelsen har fattat motsvarande beslut. Den nya koncernchefen, Oliver Blume, kommer att fokusera på strategi, kvalitet, design och programvarubolaget CARIAD. De centrala koncernledningsfunktionerna Finance, Human Resources, Truck & Bus, Integrity and Legal Affairs, IT, Technology samt Kina kommer att fortsätta vara representerade i koncernledningen tillsammans med varumärkesgrupperna Volume, Premium samt Sport & Luxury.

– Under de senaste åren har styrelsen och koncernledningen stakat ut rätt strategisk kurs i riktning mot e-mobilitet och programvara. Nu är det dags att genomföra de initierade åtgärderna med en strömlinjeformad koncernledning. För detta ändamål kommer komplexiteten i koncernledningen att minska och fokus att skärpas, förklarar styrelseordförande Hans Dieter Pötsch och tillägger:
– Tillsammans med ett enastående team i koncernledningen och den utvidgade verkställande kommittén, kommer Oliver Blume att säkerställa att Volkswagen-koncernen fortsätter att framgångsrikt och kraftfullt möta utmaningarna i omställningen.

– Samspelet mellan koncernen, varumärkesgrupperna och märkena är nyckeln till Volkswagen-koncernens framgångar. Varumärkena kommer att få ett större affärsansvar. Koncernen kommer att definiera målen, fastställa skyddsräcken för det operativa genomförandet och tillhandahålla synergier för plattformar och teknik. Internt kommer varumärkesgrupperna att ta ansvar för att minska komplexiteten i förvaltningen, säger vd Oliver Blume.

Koncernledningen kommer att fokusera på huvudsakliga ansvarsområden såsom strategisk inriktning, viktiga beslut om företagets inriktning, fördelning av kapital och finansiella behov. På koncernnivå kommer de tvärfunktionella specialistfunktionerna som Inköp, Utveckling, Produktion och Försäljning att samlas i en utvidgad verkställande kommitté. Kommittén kommer att ansvara för att sammanföra varumärkena och divisionerna, säkerställa operativ excellens och förverkliga varumärkesövergripande synergier.

  • Utöver sin roll som ledamot i koncernledningen för Volkswagen Passenger Cars med ansvar för Inköp, kommer Murat Aksel även fortsättningsvis att ansvara för Inköp på koncernnivå.
  • Utöver sin roll som ledamot i koncernledningen för AUDI AG med ansvar för Försäljning och marknadsföring, kommer Hildegard Wortmann även fortsättningsvis att ansvara för Försäljning på koncernnivå.
  • Michael Steiner, ledamot i koncernledningen med ansvar för Forskning och utveckling på Porsche, kommer även att ansvara för koncernens utvecklingsavdelning, och
  • Christian Vollmer, ledamot i koncernledningen för Volkswagen Passenger Cars med ansvar för Produktion, kommer att ansvara för koncernens produktionsavdelning.

– Murat Aksel och Hildegard Wortmann har gjort ett enastående arbete med att hantera sitt koncernansvar. Jag är glad över att vi på lång sikt har kunnat säkra deras tjänster för den utvidgade verkställande kommittén. Jag är också glad över att vi har lyckats värva Michael Steiner och Christian Vollmer till den nya kommittén. De har varit med i koncernen i många år och anses vara erfarna chefer med hög professionell och personlig kompetens, säger Blume.

Som en del av sitt ansvar för försäljning på koncernnivå kommer Hildegard Wortmann – tillsammans med ledamöterna i koncernledningen för alla varumärken med ansvar för försäljning – att se till att Försäljningsdivisionen är rustad för att hantera framtida utmaningar och fortsätta att driva koncernens säljprogram NewSales2030 framåt. Dessutom kommer hon att fortsätta att ansvara för det strategiska koncerninitiativet Mobility Services.

– Hildegard Wortmann har framgångsrikt lagt en viktig grund för att kunna sätta ännu större, koncernövergripande, fokus på kunden. Hon kommer att visa stort engagemang för att främja de initiativ som hon har påbörjat och på så sätt säkerställa kontinuiteten i den utvidgade verkställande kommittén för dessa viktiga projekt, säger Oliver Blume.

Som Chief Purchasing Officer för koncernen kommer Murat Aksel, tillsammans med sitt team, att fortsätta leda inköpsorganisationerna för varumärkena och regionerna och se till att de är strategiskt förberedda för att möta framtidens utmaningar.

– Den fortsatta implementeringen av strategin för att omvandla Group Procurement är en nyckelfaktor för de utmaningar i leveranskedjan som hela Volkswagen AG står inför idag och i framtiden, avslutar Blume.