28 okt 2022 | Pressmeddelande

Volkswagen håller sig på rätt spår i en utmanande miljö

Trots en fortsatt ansträngd situation kring komponentförsörjning rapporterar märket Volkswagen ett högre rörelseresultat, en högre omsättning och ökade leveranser för årets första nio månader.

  • Med 2,5 miljarder euro var rörelseresultatet före engångsposter för de första nio månaderna dubbelt så högt som motsvarande period föregående år
  • Rörelsemarginalen före engångsposter nådde 4,7 procent
  • Thomas Schäfer, VD för märket Volkswagen: "De robusta kvartalsresultaten visar att Volkswagen är på rätt spår trots en extremt utmanande miljö. Vi håller ett högt tempo genom att synligt och påtagligt öka produktinnehållet i våra modeller, snabba upp vår elbilssatsning och anpassa produktportföljen efter kundernas behov."
  • Finansdirektör Patrik Andreas Mayer: "Med tanke på de enorma utmaningar som den ansträngda försörjningssituationen innebär måste vi fortsätta vårt systematiska arbete med att minska kostnaderna och uppnå den målinriktade ökningen av kvaliteten på vårt rörelseresultat. Det fjärde kvartalet blir särskilt utmanande vad gäller globala försörjningskedjor och leveranser av komponenter."

Wolfsburg, Tyskland, 28 oktober 2022 – Märket Volkswagen stärkte sin ekonomiska effektivitet ytterligare i en ihärdigt svår miljö. Med nästan 2,5 miljarder euro var rörelseresultatet före engånsposter för årets första nio månader dubbelt så högt som samma period föregående år (1,2 miljarder euro), och omsättningen ökade till 52 miljarder euro (49 miljarder euro). Nettokassaflödet uppgick till 1,0 miljarder euro (-0,3 miljarder euro).

Även om många kundorder inte kunde levereras som planerat på grund av den ihållande bristen på komponenter, förstärktes resultatet av en positiv modellmix och en återhämtning i leveransvolymerna under tredje kvartalet. 1,26 miljoner levererade Volkswagen personbilar över hela världen mellan juli och september 2022 var en ökning med 15,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Thomas Schäfer, VD för märket Volkswagen samt styrelseledamot och chef för varumärkesgruppen Volume inom Volkswagen-koncernen:
– De robusta kvartalsresultaten visar att Volkswagen är på rätt spår trots en extremt utmanande miljö. Vi håller ett högt tempo genom att synligt och påtagligt öka produktinnehållet i våra modeller, påskynda vår elbilssatsning med tio nya modeller fram till 2026 och avsevärt förenkla produktportföljen. Det är så vi minskar komplexiteten i företaget och blir mer effektiva överlag. Vi gör allt vi kan för att behandla orderstocken som nått historiskt höga nivåer så att våra kunder kan få sin nya Volkswagen levererad så fort som möjligt.

Varumärkesgruppen Volume, som består av Volkswagen Personbilar, SEAT, CUPRA, ŠKODA och Volkswagen Transportbilar, är underställda Thomas Schäfer i koncernledningen. Målet är att dessa märken ska samarbeta ännu närmare för att bli ännu snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiva. Redan i år har fabrikerna inom Volume uppnått en besparingspotential på 220 miljoner euro. Målet är att öka effektiviteten för hela denna grupp med 20 procent på medellång sikt.

Fokus på kostnadseffektivitet

Patrik Andreas Mayer, finansdirektör för Volkswagen Personbilar, kommenterar:
– Med tanke på de enorma utmaningar som den ansträngda försörjningssituationen innebär måste vi fortsätta vårt systematiska arbete med att minska kostnaderna under de kommande månaderna och höja kvaliteten på vårt rörelseresultat. Det är så vi kommer att lägga grunden för Volkswagen att finansiera övergången till e-mobilitet och digitalisering från våra egna resurser.

Fortsatt hög orderstock

Resultatet för årets första nio månader stärktes bland annat av en positiv utveckling av leveranserna under tredje kvartalet som visade på ytterligare stabilisering trots flaskhalsarna i leverantörskedjan. Med 1,26 miljoner bilar levererade mellan juli och september 2022 var antalet 15,3 procent högre än samma period föregående år – där leveranserna i september var särskilt starka (+19 procent). Som ett resultat av detta levererade Volkswagen 3,3 miljoner bilar runt om i världen under årets första nio månader, varav 207 200 var helt eldrivna ID.-modeller (+23,5 procent).

ID.4 och ID.5 levererades i totalt 122 600 exemplar. I Kina levererades 104 700 exemplar av ID.3, ID.4 och ID.6 under de första nio månaderna, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året.

Volkswagens orderstock är fortsatt mycket hög och ligger på 700 000 bilar för alla typer av drivning enbart för Europa. Volkswagen arbetar hårt för att minska leveranstiderna för kunderna och hantera den stora orderstocken så snabbt som möjligt.

Framtidsutsikt

Volkswagen förväntar sig att den volatila utbudssituationen av komponenter och det ökande trycket från stigande råmaterial- och energikostnader kommer att fortsätta under fjärde kvartalet och även efter utgången av 2022. Patrik Andreas Mayer kommenterar:
– Det fjärde kvartalet blir särskilt utmanande när det gäller globala försörjningskedjor och leveranser av komponenter. Det gör det ännu viktigare att skydda resultatet på lång sikt genom kostnadsdisciplin och genom att optimera modellmixen.