16 dec 2022 | Pressmeddelande

Volkswagen utser nya chefer för koncernens viktiga kvalitets- och designavdelningar

Volkswagen-koncernen omstrukturerar de två varumärkesövergripande funktionerna kvalitet och design. Syftet är en närmare koppling till koncernens huvudvarumärken Volkswagen Personbilar, Audi och Porsche för att säkerställa ett konsekvent fokus på kundernas behov.

  • Från och med den 1 januari 2023 kommer Michael Neumayer att ersätta Frank Welsch som chef för Group Quality Management – samtidigt som han behåller sin position som chef för Quality på Audi        
  • Michael Mauer kommer från den 1 januari 2023 att ersätta Klaus Zyciora som chef för Group Design – han behåller sin position som chef för Design på Porsche.          
  • Den nära kopplingen till varumärkena Audi och Porsche kommer att säkerställa en konsekvent inriktning mot kundernas behov – koncernfunktionerna kommer att fokusera på samordning och synergier mellan varumärkena        
  • Ompositioneringen baseras på ett enhetligt tillvägagångssätt för viktiga funktioner – Volkswagen: produktion och inköp; Audi: försäljning och kvalitet; och Porsche: design och utveckling
  • ”Utmärkt kvalitet och ikonisk design har alltid varit unika konkurrensfördelar för Volkswagen-koncernen och dess varumärken”, säger koncernchef Oliver Blume. ”Genom att hantera dessa nyckelfunktioner via varumärkena kan vi intensifiera vårt kundfokus.”

Volkswagen-koncernen omstrukturerar de två varumärkesövergripande funktionerna kvalitet och design. Syftet är en närmare koppling till koncernens huvudvarumärken Volkswagen Personbilar, Audi och Porsche för att säkerställa ett konsekvent fokus på kundernas behov. Koncernledningen förväntar sig också att den nya strukturen ska underlätta en tydligare prioritering och snabbare implementering i takt med den förändring branschen genomgår och de krav som kommer med den.

Från och med den 1 januari 2023 kommer Michael Neumayer att leda Quality Management-divisionen samtidigt som han behåller sin position som chef för Quality på Audi. Han ersätter Frank Welsch som går i pension efter nästan 30 års tjänstgöring i koncernen. Från och med den 1 januari 2023 kommer Michael Mauer att bli chef för Group Design samtidigt som han behåller sin position på Porsche. Han ersätter Klaus Zyciora som lämnar företaget. Efter omstruktureringen av koncernledningen, som slutfördes i september, har alla viktiga funktioner nu tilldelats koncernens ledande märken: produktion och inköp till Volkswagen Personbilar, försäljning och kvalitet till Audi samt design och utveckling till Porsche. Koncernfunktionens primära arbetsuppgifter kommer att vara att samordna aktiviteter och utnyttja synergier.

– Utmärkt kvalitet och ikonisk design har alltid varit unika konkurrensfördelar för Volkswagen-koncernen och dess märken, säger koncernchef Oliver Blume och fortsätter:

– Genom att hantera dessa nyckelfunktioner via varumärkena kan vi intensifiera vårt kundfokus.

Med tanke på de omvälvande förändringarna i en bilverksamhet som i allt större utsträckning formas av e-mobilitet och digitalisering, tillkännagav Volkswagen-koncernen i september en 10-punktsplan som syftar till att långsiktigt stärka företagets varumärken och produkter. Enligt denna plan ska tydliga förbättringar, särskilt när det gäller produktens innehåll, kvalitet och design, uppnås under kommande år. Med en handlingsplan som fokuserar på snabbt genomförande avser koncernen att skapa långsiktigt värde för såväl kunder som personal, investerare och intressenter.

På hela koncernledningens vägnar tackade koncernchef Oliver Blume Frank Welsch och Klaus Zyciora. I synnerhet Klaus Zyciora kan blicka tillbaka på Volkswagens breda designutbud. Han har bland annat ansvarat för Golf generation VI till VIII och den nya designeran med ID.-familjen. Klaus Zyciora började sin karriär på Volkswagen som inredningsdesigner 1989. År 2000 blev han chef för Interior Design och 2002 blev han chef för Exterior Design. 2007 tillträdde han tjänsten som Executive Director för Volkswagen Design och ledde ett team bestående av fler än 600 designers. 2020 blev han chef för Group Design.

– Klaus har visat sin förmåga som utmärkt designer, stark teamledare och kreativ framåttänkare i mer än 30 år, säger Oliver Blume och fortsätter:

– Tillsammans med sitt team definierade han designen på Volkswagen och stärkte våra varumärken för framtiden. Vi vill tacka Klaus Zyciora för allt han har gjort och önskar honom lycka till i framtiden.

Koncernledningen tackade också Frank Welsch, som tog över ledningen för Group Quality Management and Strategy i februari 2021. Frank Welsch var tidigare ledamot i Brand Board of Management med ansvar för den tekniska utvecklingen på Volkswagen Personbilar, SAIC VOLKSWAGEN i Kina och Skoda i Tjeckien.

– Som utvecklare har Frank Welsch spelat en viktig roll för framgången för våra koncernvarumärken, säger Oliver Blume och fortsätter:

– De modulära koncernplattformarna bär hans signatur, precis som så många bilar från Skoda och Volkswagen runt om i världen. Med sin omfattande tekniska kunskap fokuserade han på kvalitetsstyrning över flera varumärken baserat på kundnöjdhet. Frank Welsch drev aktivt på processen för programvarukvalitet och påbörjade digitaliseringen av viktiga processer. På hela koncernledningens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Frank Welsch för hans bidrag och önska honom lycka till i framtiden.

Michael Mauer är för närvarande chef för Design på Porsche och kommer att lägga till den koordinerande koncernfunktionen till de ansvarsområden han har i sin nuvarande position. Han har tidigare haft denna befattning mellan 2015 och 2020. Mauer har varit chefsdesigner på Porsche AG sedan 2004 och bl.a. varit ansvarig för ikoner som 911, 918 Spyder, Macan och Taycan.

Michael Neumayer kommer att tillträda koncernpositionen efter Frank Welsch, som går i pension. Han har arbetat för Volkswagen-koncernen sedan 1986 och har omfattande erfarenhet från ledande positioner på kvalitetsavdelningarna på Audi och Porsche, liksom från teknisk utveckling på Audi.

– Michael Mauer och Michael Neumayer har skapat starka meriter inom sina respektive områden, både på varumärkesnivå och i Michael Mauers fall på koncernnivå, säger Oliver Blume och fortsätter:

– Jag är väldigt glad över att de tar dessa två nyckelpositioner i koncernen. Tillsammans kommer vi att ytterligare stärka områdena kvalitet och design och positionera dem för att möta framtida behov.