22 mar 2023 | Pressmeddelande

SEAT S.A. presenterar en årlig omsättning på 10,5 miljarder euro, den näst högsta i företagets historia

SEAT S.A. har under 2022 genomfört en betydande ekonomisk vändning och skapat en stabil grund, när företaget nu accelererar transformationen mot elektrifiering samt fokuserar på tillväxtstrategin för varumärket CUPRA.

  • 2022 var året för företagets finansiella vändning
  • Rörelsevinsten ökade med 550 miljoner euro till 179 miljoner euro före engångskostnader för omstrukturering på 293 miljoner euro; vinsten efter skatt ökade med 324 miljoner euro till 68 miljoner euro
  • 2023 kommer SEAT S.A. accelerera sin transformation mot elektrifiering och CUPRAs tillväxt
  • Med den enskilt största industriella investeringen i Spaniens historia skapar projektet Future: Fast Forward historia
  • CUPRA befäster sin position i Europa och expanderar till resten av världen

I dag presenterade SEAT S.A. resultatet för 2022 och nästa stegen i sin strategi. Företagets omsättning ökade med 14% från 9 256 miljoner euro till 10 513 miljoner euro. Det är den näst största omsättningen i företagets 73-åriga historia, efter 2019 års rekord på 11 157 miljoner euro. Rörelsevinsten steg med 550 miljoner euro till 179 miljoner euro (2021: -371 miljoner euro), före engångskostnader för omstrukturering på 293 miljoner euro. Detta motsvarar en vinstökning på 5,7 procentenheter, från negativa 4% till positiva 1,7%. Resultatet efter skatt ökade med 324 miljoner euro till 68 miljoner euro (2021: -256 miljoner euro). Resultatet bekräftar att 2022 var året för företagets finansiella vändning.

”I en perfekt storm av utmaningar, tog SEAT S.A. 2022 historiska beslut som kommer att definiera vår historia under de kommande åren”, sa Wayne Griffiths, VD för SEAT S.A. "Att prioritera CUPRA, införa en ny kostnadsreduceringsplan och förändra vårt sätt att arbeta var av största vikt för att säkerställa företagets stabilitet på lång sikt. SEAT S.A. tog också ett stort steg framåt mot elektrifiering när vi tillsammans med Volkswagen-koncernen, PowerCo och Future: Fast Forward-partners, åtog oss att investera 10 miljarder euro i att omvandla Spanien till ett europeiskt nav för elbilen."

Med denna investering och en mer robust företagsstruktur, kommer SEAT S.A. 2023 att med full fart röra sig mot elektrifieringen av fabriken i Martorell och förbereda sig för CUPRAs största produktoffensiv som inleds 2024.

SEAT S.A. har redan fått en stark start på 2023 med 71 500 leveranser under årets första två månader. Det är en ökning med 27% jämfört med samma period 2022 och ger en grund för ökad försäljning 2023. Leveranserna av SEAT steg med 12%, medan CUPRA fortsätter att ha en exponentiell tillväxt med 75%.

2022: En ny era för SEAT S.A.

Under 2022 fortsatte bilindustrin att stå inför stora utmaningar, bland annat bristen på halvledare. Detta begränsade SEAT S.A.s globala produktionskapacitet, som låg kvar på ca. 480 000 tillverkade bilar 2021, men långt under siffrorna före pandemin. Trots den externa påverkan har företaget genomgått en betydande ekonomisk vändning.

"SEAT S.A.s affärsstruktur är mer robust idag och vi fortsätter att bygga en ännu mer solid finansiell struktur över tiden. Även om vår volym av sålda bilar 2022 var 4% lägre än 2021 på grund av halvledarbrist, ökade vår omsättning med 14% jämfört med 2021 och intäkten per fordon ökade med 18%. Företagets vändning uppnåddes tack vare ökningen av andelen sålda CUPRA-modeller, en aggressiv intäktshanteringsstrategi, minskningar av omkostnader och effektivitetsförbättringar.", säger David Powels, Finans och IT direktör SEAT S.A.

EBITDA växte från 278 miljoner euro 2021 till 798 miljoner euro före engångskostnader för omstrukturering. Det är den högsta nivån de senaste fem åren. Företaget fortsatte sin strategiska investeringsplan, med 880 miljoner euro som gick till investeringar och FoU-kostnader under 2022. Detta visar på SEAT S.As fortsatta engagemang för att ta fram framtida produkter till marknaden och att fortsätta att bygga varumärket CUPRA.

2023: Accelererar SEAT S.A.s transformation

SEAT S.A.s transformation från förbränning till elektrifiering går i snabb takt och banar väg för ett nytt kapitel av tillväxt i företagets historia. Vid den årliga presskonferensen tillkännagav företaget en acceleration under 2023 av nyckelprojekt inklusive sin egen elektrifierings- och organisationstransformation, samt ett ännu större fokus på att öka tillväxten av varumärket CUPRA.

"Vi är i början av ett avgörande år i SEAT S.A.s historia. Vi vet att framtiden är elektrisk och vi har en tydlig vision och ett motiverat team som är fast beslutna att göra denna omställning. Om 2022 var startskottet för vår omvandling, kommer 2023 att vara året för dess acceleration. Vi byggde Martorell för 30 år sedan för att skapa en ny era av tillväxt för SEAT. Nu är vi inne i en andra era: nästa stora milstolpe i företagets historia”, tillade Wayne Griffiths.

I år firas Martorells 30-årsjubileum och SEAT S.A. investerar totalt tre miljarder euro i elektrifieringen av fabriken. Martorell bli ett av naven för produktion av elbilar inom Volkswagen-koncernen och en avgörande del av elbilens värdekedja i Spanien. Dessutom kommer SEAT S.A att leda Volkswagen-koncernens kluster för utvecklingen av Small BEV, familjen av bilar som kommer att demokratisera hållbar urban mobilitet. År 2025 kommer Martorell att tillverka elbilar för flera av märkena i koncernen.

Koncernens ambition är att mellan 2025 och 2030 producera totalt tre miljoner BEV-bilar i Martorell och Pamplona. SEAT S.A. arbetar också hårt för en monteringsfabrik för batterier och en andra fordonsplattform för Martorell, med målet att öka sin andel i elbilens värdekedja och förbli konkurrenskraftig på lång sikt.

I sin resa mot att bli ett mer hållbart företag kommer SEAT S.A. 2023 att lansera sin nya ESG-strategi. En av huvuddelarna i denna strategi kommer att vara utvecklingen av en "Circular Economy Hub" som gör det möjligt för företaget att till fullo ta tillvara på värdet som bilen och batteriet erbjuder genom industriella projekt av återanvändning, återtillverkning och återvinning. Det erbjuder också en hållbar industriplan för företagets anläggning i Barcelona där navet kommer att ligga.

CUPRA tillväxtstrategi till 2030

CUPRA har ambitionen att vara ett av de 100 bästa globala varumärkena år 2030. För att uppnå detta mål kommer det att stödjas av sina sex pelare för framtida tillväxt. En av pelarna är varumärkets globalisering. Bara i år planerar CUPRA att öppna nya City Garages i Berlin, Madrid, Manchester och Paris. Som en del av sin ambition att bli ett verkligt globalt varumärke, analyserar CUPRA för närvarande inträdet i Nordamerika. Det testar varumärket med potentiella kunder, och resultaten hittills är lovande och positiva. Dessutom kommer CUPRA addera 500 nya CUPRA Masters under 2023, vilket tar det totala antalet till 2 000.

Varumärket förbereder sig för närvarande för sin största produktoffensiv någonsin, som kommer att inledas 2024 med lanseringen av CUPRA Tavascan och CUPRA Terramar, följt av CUPRA UrbanRebel 2025. Dessa nya modeller kommer att göra det möjligt för varumärket att gå in i nya segment och marknader och nå sitt mål på medellång sikt att sälja 500 000 bilar per år.

Ambitionen för CUPRA är att det 2030 ska vara Topp 100 bästa globala varumärkena. Ett mål som ska uppnås genom sex byggstenar för framtida tillväxt. En av dessa är varumärkets globalisering. Bara i år planerar CUPRA att öppna nya City Garage i Berlin, Madrid, Manchester och Paris. Som en del av sin ambition att bli ett starkt globalt varumärke, undersöker CUPRA för närvarande ett eventuellt inträde i Nordamerika. Dessutom kommer CUPRA addera 500 nya CUPRA Masters under 2023, och landar då på ett totalt antal av 2 000 st.

Varumärket förbereder sig just nu för sin största produktoffensiv någonsin som inleds 2024 genom lanseringarna av CUPRA Tavascan och CUPRA Terramar, tätt följt av CUPRA UrbanRebel 2025. De nya modellerna möjliggör för varumärket att gå in i nya segment och marknader och nå sitt mål på medellång sikt att sälja 500 000 bilar per år.