20 mar 2023 | Pressmeddelande

Stort behov av elbilsladdare på fjällresan: 750 laddade vid mobil laddstation i Sveg under sportloven.

Den mobila laddstationen i Sveg underlättade för många fjällresenärer under sportlovsresan. Totalt laddade ca 750 bilar vid laddstationen som sattes upp i ett samarbete mellan Audi, SkiStar, Jämtkraft och Mer för att bidra till mer hållbar fjällturism.

Efter förra årets lyckade satsning i Ljusdal placerades de mobila sportlovsladdarna i år i Sveg, en klassisk knutpunkt för många fjällresenärer.

-        Vi visste att det fanns ett behov i Sveg men inte att det var så stort. Under helgerna var det kö vid ett antal tillfällen och det har varit bilar här och laddat långt in på nätterna, berättar Jimmy Anjevall vid Jämtkraft, som tillsammans med SkiStar och Audi har satt upp de tillfälliga laddarna i Ljusdal. 

Idag finns det ca 200 000 elbilar i Sverige och hittills i år har var tredje levererade ny bil varit en elbil. Under sportloven var det många som reste till fjälls.

-        Många har varit väldigt tacksamma för vår satsning och det visar också på behovet av fler permanenta laddstationer på väg till fjällen. Antalet elbilister växer för varje år så behovet kommer inte att minska. Samtidigt är det givetvis en utmaning i sig när det är så många som möts på väg till och från fjällen som under sportlovshelgerna. I år var 70 procent av laddningarna under lördag-söndag, säger Irene Bernald från Audi Sverige

Placeringen i Sveg var ett önskemål i den enkät som genomförts av SkiStar och Jämtkraft bland fjällresenärer. Härjedalens kommun bidrog genom att göra den kommunala besöksparkeringen tillgänglig för den mobila laddstationen, där närheten till serviceställen för att äta och handla var särskilt uppskattat under laddstoppet.

-        Att hjälpa våra gäster att resa mer hållbart till våra destinationer är en viktig del av vår hållbarhetsstrategi med målet att halvera vår klimatpåverkan till 2030. Det stora intresset för de mobila laddhubbarna visar att behovet är stort bland våra gäster att kunna resa med elbil till våra destinationer. Så vår förhoppning är att detta blir ytterligare ett exempel på hur laddinfrastrukturen måste förbättras i hela landet, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

Processen för att etablera en permanent laddstation är tidskrävande. Härjedalens kommun arbetar aktivt med frågan för både personbilar och tungtrafik. Planen är att en permanent laddstation för personbilar skall vara på plats hösten 2023.

Detaljerad information

  • Laddstationen placerades centralt i Sveg Medborgarhuset, Ringvägen 2, längs E45.
  • Tidpunkt: Sportlovsveckorna 7-10
  • Öppen för alla elbilar med CCS-uttag
  • Under perioden laddade ca 750 bilar med ca 16 000 kWh
  • ca 70 procent av laddningar genomfördes under lördag och söndag.
  • Betallösning via MER samt tillgänglig för många billeverantörers laddningstjänster
  • 8 laddpunkter med variabel effekt beroende på energilagrets och bilarnas laddningsnivå.
  • En Power cube är fylld med återanvända batterier från 5,5 Audi e-tron testbilar, motsvarande 525 kW. I Sveg var elnätsanslutningen på 63 ampere.
  • Under 2022 registrerades 95 000 nya elbilar i Sverige, vilket innebar att var tredje bil som levererades var en elbil.

För ytterligare information kontakta:

Jimmy Anjevall, Jämtkraft jimmy.anjevall@jamtkraft.se063-14 93 59
Petra Hallebrant, SkiStar AB, petra.hallebrant@skistar.com, 0729-637 332.
Irene Bernald, Audi Sverige, irene.bernald@audi.se, 070-5386551