30 apr 2024 | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen: Q1 2024 dämpat som förväntat – utsikterna bekräftade

Volkswagen-koncernens rapport för första kvartalet 2024 presenterades den 30 april.

"Som förväntat visar våra resultat för första kvartalet en långsam start på året. Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att nå våra finansiella mål för 2024. En stark mars, en solid orderbank och förbättrad orderingång under de senaste månaderna är uppmuntrande och bör redan ha en positiv inverkan under andra kvartalet. Vi förväntar oss ytterligare momentum under året från lanseringen av mer än 30 nya modeller från alla märken. Samtidigt kommer effekterna av våra effektivitetsprogram att utvecklas gradvis under året. I detta sammanhang kommer det att vara särskilt viktigt att motverka ökningen av de fasta kostnaderna och utöva investeringsdisciplin."

Arno Antlitz, CFO och COO för Volkswagen-koncernen

Nyckelsiffror

75,5 miljarder euro i försäljningsintäkter under Q1 2024, något lägre än Q1 2023 (76,2 miljarder euro)

Den kraftigt ökade omsättningen i verksamheten Volkswagen Financial Services kompenserar till stor del för nedgången i divisionen Automotive (-4 %).

Rörelseresultat på 4,6 miljarder euro under Q1 2024, 20 % lägre än Q1 2023 (5,7 miljarder euro) / Rörelsemarginal på 6,1 %

Lägre försäljningsvolymer, en ogynnsam mix av länder, märken och modeller samt en ökning av de fasta kostnaderna jämfört med samma period förra året fick förväntad negativ påverkan på rörelseresultatet under Q1.

-3,0 miljarder euro nettokassaflöde i divisionen Automotive under Q1 2024 (2,2 miljarder euro)

Återgången från den exceptionellt kraftiga minskningen av rörelsekapitalet vid årsskiftet 2023 och den förväntade uppbyggnaden av lager som förberedelse för produktoffensiven tyngde nettokassaflödet med 5,9 miljarder euro under Q1 2024.

2,1 miljoner sålda bilar under Q1 2024, en minskning med 2 % jämfört med Q1 2023; den omsättningsrelevanta bilförsäljningen minskade med 5 % till 1,4 miljoner bilar

Asien och Stillahavsområdet (+2 %) och Sydamerika (+19 %) uppvisade tillväxt. I Europa/resten av världen och Nordamerika minskade försäljningen med 5 % respektive 10 %.

Orderstocken för bilar i Västeuropa stabil på hög nivå under Q1 2024

Orderstocken på 1,1 miljoner bilar är fortsatt stabil på en hög nivå jämfört med i slutet av 2023, varav 160 000 är elbilar. Uppmuntrande orderingång för viktiga volymmodeller som nya VW Tiguan och nya VW Passat; orderingången för elbilar mer än fördubblades jämfört med Q1 2023.

Dämpat resultat för Q1 2024 som förväntat

  • Försäljning -2 % 2,1 miljoner
  • Försäljningsintäkter -1 % 75,5 miljarder euro
  • Rörelseresultat* -20 % 4,6 miljarder euro

*efter negativa värderingseffekter på 0,4 miljarder euro
Samtliga siffror vs. Q1 2023

Utsikterna för 2024 bekräftade

  • Ökade försäljningsintäkter med upp till 5 %
  • Rörelsemarginal: 7,0-7,5 %
  • Automotive nettokassaflöde 4,5-6,5 miljarder euro
  • Automotive nettolikviditet: 39-41 miljarder euro


Volkswagen-koncernen förväntar sig att försäljningsintäkterna kommer att överstiga föregående års siffra med upp till 5 procent. Rörelsemarginalen förväntas ligga mellan 7,0 och 7,5 procent.

Inom divisionen Automotive förutsätter koncernen en investeringsgrad på mellan 13,5 procent och 14,5 procent 2024. Nettokassaflödet från Automotive för 2024 förväntas ligga på mellan 4,5 och 6,5 miljarder euro. Detta kommer i synnerhet att omfatta investeringar för framtiden och kassautflöden från fusioner och förvärv för batteriverksamheten, som är en viktig pelare i Volkswagen-koncernens omställning. Nettolikviditeten i Automotive förväntas ligga på mellan 39 miljarder euro och 41 miljarder euro 2024. Koncernens mål är att fortsätta med sin solida finansierings- och likviditetspolitik.

Utmaningar kommer framför allt att uppstå på grund av den ekonomiska situationen, den ökande konkurrensen, volatila råvaru-, energi- och valutamarknader samt strängare utsläppsrelaterade krav.

Mer information om varumärkesgrupperna

Core

Något minskade försäljningsintäkter med 1 %; Rörelsemarginalen ökade till 6,4 %, med stöd av alla varumärken, främst på grund av positiva pris-/mixeffekter; ökade fasta kostnader har en negativ inverkan. Q1-resultat VW den 2 maj 2024 https://www.volkswagen-group.com/en/financial-news-17302

Progressive

Betydande minskning av försäljningsintäkterna främst på grund av tillfälliga leveransbegränsningar för V6- och V8-motorer. Rörelsemarginalen minskade till 3,4 % på grund av volym och mix.
Q1-resultat Audi den 3 maj 2024 https://www.audi.com/en/company/investor-relations.html

Sport Luxury

Rörelsemarginalen minskade till 14,8 % på grund av lägre volym till följd av lanseringarna av två modellserier och investeringar i digitalisering och produktportföljen. Q1-resultat Porsche den 26 april 2024 https://investorrelations.porsche.com/de/financial-figures

TRATON Trucks

TRATON fortsatte sin starka omsättnings- och vinstutveckling, Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 %. Resultat Q1 Traton den 26 april 2024 https://ir.traton.com/en/publications/

CARIAD

CARIAD fortsätter att rulla ut programvara för en växande fordonspark, vilket resulterar i en betydande ökning av licenserna. Rörelseförlusten är något högre än föregående år.

Volkswagen Group Mobility

Financial Services redovisade ett rörelseresultat på 0,9 miljarder euro, en minskning med 24 % jämfört med föregående år, i linje med förväntningarna, till följd av normaliseringen av verksamheten begagnade bilar. Resultat för Q1 Group Mobility den 6 maj 2024
https://www.vwfs.com/investor-relations.html