29 maj 2024 | Pressmeddelande

Från Europa för Europa: Volkswagen-koncernen lanserar projekt för helt eldriven instegsmobilitet

Brand Group Core kommer att lansera prisvärda elbilar från Europa för Europa. Världspremiären är planerad till 2027.

  • Volkswagen-koncernen levererar elbilar för 20 000 euro
  • Världspremiär planerad för 2027
  • Oliver Blume, VD för Volkswagen-koncernen: "Generationer av människor förknippar Volkswagen-koncernens starka varumärken med sin första bil – och med prisvärd mobilitet. Som en koncern med starka varumärken fortsätter vi att ta detta sociala ansvar än idag. Därför är jag väldigt glad över att vi lanserar ett framtidsinriktat projekt. Det handlar om e-mobilitet på instegsnivå från Europa för Europa."
  • Thomas Schäfer, VD för varumärket Volkswagen och chef för varumärkesgruppen Core: "Vårt varumärkeslöfte är: e-mobilitet för alla. I Brand Group Core lever vi upp till detta löfte. Trots det attraktiva priset kommer våra elbilar att sätta standarden i instegssegmentet när det gäller teknik, design, kvalitet och kundupplevelse."


Volkswagen-koncernens ledning har beslutat att göra helt eldriven instegsmobilitet mer utbredd. Brand Group Core kommer att lansera prisvärda elbilar från Europa för Europa. Världspremiären är planerad till 2027. Volkswagen arbetar sedan en tid tillbaka med att erbjuda kompakta, särskilt billiga elbilar i prisintervallet runt 20 000 euro. På så sätt uppfyller koncernens volymvarumärken sitt löfte om att skapa mobilitet för alla och fortsätta underlätta insteget i e-mobiliteten. Med sin mångfald av varumärken tar Volkswagen-koncernen även ett socialt ansvar för prisvärd och hållbar mobilitet.

Oliver Blume, VD för Volkswagen-koncernen: "Generationer av människor förknippar Volkswagen-koncernens starka varumärken med sin första bil – och med prisvärd mobilitet. Som en koncern med starka varumärken fortsätter vi att ta detta sociala ansvar än idag. Därför är jag väldigt glad över att vi lanserar ett framtidsinriktat projekt. Det handlar om e-mobilitet på instegsnivå från Europa till Europa. På så sätt kombinerar vi ett tydligt engagemang för Europa som industriort, en europeisk industripolitik och agerar i slutändan i de europeiska kundernas intresse."

Thomas Schäfer, VD för varumärket Volkswagen och chef för Brand Group Core: "Framtiden är elektrisk. För att e-mobiliteten ska bli utbredd behövs attraktiva fordon, särskilt i instegssegmentet. Vårt varumärkeslöfte är: e-mobilitet för alla. Detta löfte uppfylls nu i Brand Group Core. Trots det attraktiva priset kommer våra bilar att sätta standarden i instegssegmentet när det gäller teknik, design, kvalitet och kundupplevelse. Denna uppgift har blivit mer krävande på grund av stigande energi-, material- och råvarukostnader. En sak är säker: e-mobilitet från Europa för Europa kan bara lyckas med politiskt stöd och konkurrenskraftiga ramvillkor."

Volkswagen kommer för detta projekt att förlita sig på en hög grad av lokalisering i Europa, vilket i sin tur gynnar Europa som industriort. Ytterligare fördel: långa transportsträckor för komponenter reduceras och därmed undviks CO2-utsläpp.

Projektet som nu har beslutats är ytterligare en milstolpe på vägen mot utbredd e-mobilitet i Europa. Ett intensivt arbete pågår redan med ”Electric Urban Car Family”, med vilken Brand Group Core kommer att presentera elbilar för under 25 000 euro redan i slutet av 2025. Här planeras två nya kompaktbilar, en från VW och en från CUPRA, samt två små SUV:ar, en från Škoda och en från VW. Alla fyra fordonen tillverkas i Spanien. Med projektet om helt eldriven instegsmobilitet för 20 000 euro tar Volkswagen-koncernen nu nästa konsekventa steg.