15 jul 2019 | Pressmeddelande

Ford – Volkswagen utökar sitt globala samarbete inom autonom körning, elektrifiering och kundservice

Volkswagen och Ford investerar gemensamt i Argo AI, ett företag som utvecklar fordonsplattformar för autonom körning, med ett värde på mer än 7 miljarder USD. Detta möjliggör för båda biltillverkarna att självständigt integrera Argo AI:s självkörningssystem i sina egna fordon, vilket ger betydande globala skalfördelar

  • Ford kommer att använda Volkswagens elektriska fordonsteknologi och Modular Electric Toolkit (MEB) för att designa och bygga minst ett helelektriskt högvolymsfordon i Europa för europeiska kunder med start 2023, vilket uppfyller löftet att leverera utmärkande personbilar med användning av Volkswagens skalfördelar
  • Ford och VW utvecklar, enligt plan, transportbilar och mediumstora pickup-fordon för respektive varumärken på utvalda globala marknader med start 2022; med delade utvecklingskostnader för att uppnå betydande synergier
  • Den globala alliansen Volkswagen–Ford – som inte innebär korsägande mellan företagen – förväntas skapa årliga effektivitetsfördelar för respektive företag

Ford Motor Company och Volkswagen AG tillkännagav den 12 juli 2019 att de utökar sin globala allians till att inkludera elfordon – och kommer att samarbeta med Argo AI för att införa fordonsteknik för autonom körning i USA och Europa – för att positionera båda företagen för ökad kundservice, samtidigt som deras konkurrenskraft samt kostnads- och kapitaleffektivitet förbättras.

Volkswagens VD Herbert Diess, Fords VD och koncernchef Jim Hackett samt Argo AI:s VD Bryan Salesky meddelade att Volkswagen tillsammans med Ford investerar i Argo AI, ett företag som utvecklar fordonsteknologiplattformar för autonom körning.

I samarbete med Ford och Volkswagen är Argo AI:s självkörningssystem (SDS) det första med planerad kommersiell spridning för Europa och USA. Genom att använda de båda biltillverkarnas globala räckvidd har Argo AI:s plattform den största geografiska spridningspotentialen hittills för autonom körteknik. Volkswagen och Ford kommer självständigt att integrera Argo AI:s SDS i specialbyggda fordon för att stödja de båda företagens uttalade initiativ för passagerar- och godstrafik.

För Argo AI kvarstår fokus på att leverera en SAE Nivå 4-kapacitet-SDS för samåkning och godsleveranser i storstadsområden.

Ford och Volkswagen kommer att ha lika stora andelar i Argo AI, och tillsammans kommer Volkswagen och Ford att äga en betydande majoritet. Resterande andel ska användas som en incitamentspool för Argo AI:s anställda. Slutförandet av transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och stängningsvillkor.

 – Samtidigt som Ford och Volkswagen förblir oberoende och starkt konkurrerande på marknaden, innebär samarbetet mellan företagen och Argo AI kring denna viktiga teknologi att vi kan leverera oöverträffad kapacitet, skalfördelar och geografisk räckvidd. Genom att låsa upp synergierna inom en rad områden kan vi visa upp kraften i vår globala allians i denna era av smarta fordon för en smart värld, säger Hackett. 

Företagsledarna tillkännagav också att Ford kommer att bli den första ytterligare biltillverkaren som använder Volkswagens elektriska fordonsteknologi och Modular Electric Toolkit (MEB) för att leverera ett helelektriskt högvolymsfordon i Europa med start 2023.

Ford räknar med att leverera mer än 600 000 europeiska fordon med MEB-plattformen under sex år, och en andra helt ny Ford-modell för europeiska kunder diskuteras. Detta stöder Fords europeiska strategi, som innebär att fortsätta använda sina styrkor – inklusive kommersiella fordon, crossover-fordon och importerade ikoniska fordon som Mustang och Explorer.

Volkswagen började utveckla sin MEB-plattform 2016 och investerade cirka 7 miljarder USD i denna plattform. Företaget planerar att använda MEB-plattformen för att bygga cirka 15 miljoner bilar enbart för Volkswagen-koncernen under det närmaste decenniet.

För Ford är användandet av Volkswagens MEB-plattform en del av företagets investering på över 11,5 miljarder USD i elbilar globalt – och stöder Fords åtagande att erbjuda sina europeiska kunder ett brett sortiment av elbilar samtidigt som företaget uppfyller sina hållbarhetsåtaganden.

 – Framöver kommer ännu fler kunder och miljön att dra nytta av Volkswagens branschledande elbilsteknologi. Vår globala allians ser än mer lovande ut, och vi fortsätter att titta på andra områden där vi kan samarbeta. Storskalighet för våra MEB-drivlinor minskar utvecklingskostnaderna för fordon med nollutsläpp, vilket möjliggör bredare och snabbare globalt införande av elbilar. Detta förbättrar båda företagens positioner genom ökad kapitaleffektivitet, fortsatt tillväxt och förbättrad konkurrenskraft, säger Diess.

Alliansen, som omfattar samarbete utanför Volkswagens och Fords gemensamma investeringar i Argo AI, medför inte korsägande mellan de två företagen och är oberoende av investeringen i Argo AI. Alliansen styrs av en gemensam kommitté, som leds av Hackett och Diess och inkluderar ledande befattningshavare från båda företagen.

Företagen är också på väg att leverera mediumstora pickup-fordon för globala kunder, med planerad start 2022, följt av kommersiella transportbilar.

Delat aktieägande i Argo AI

Volkswagen investerar 2,6 miljarder USD i Argo AI genom att utfästa 1 miljard USD i finansiering och bidra med 1,6 miljarder USD i sitt AID-företag (AID, Autonomous Intelligent Driving), med över 200 anställda – varav de flesta arbetat med utveckling av teknologi för självkörande fordon för Volkswagen-koncernen.

Som en del av transaktionen kommer Volkswagen även att köpa Argo AI-aktier från Ford för 500 miljoner USD under tre år. Ford kommer att investera återstående 600 miljoner USD av den tidigare tillkännagivna utfästelsen på 1 miljard USD i Argo AI.

Den fullständiga transaktionen representerar en värdering av Argo AI som uppgår till mer än 7 miljarder USD.

Båda fordonstillverkarna ser en stor potential, inklusive lönsam tillväxt genom nya affärsområden kopplade till autonom teknik.

Argo AI planerar att arbeta nära Ford och Volkswagen för att tillhandahålla den fordonsteknik för autonom körning som fordonstillverkarna behöver för att leverera helt integrerade självkörande fordon i storskalig tillverkning för säker, pålitlig och hållbar spridning inom samåknings- och godsleveranstjänster.

 – Argo AI är mycket nöjda över att ha ett världsledande team för vårt tydliga uppdrag och åtagandet för spridning från våra partners, och, tillsammans med AID-medarbetarna kommer vi att få en global arbetsstyrka som attraherar ännu fler av de bästa talangerna. Tack vare Ford och Volkswagen kan Argo AI-tekniken en dag dessutom nå nästan alla marknader i Nordamerika och Europa, applicerad på flera märken och på en mängd fordonsmodeller, säger Salesky, medgrundare i Argo AI.

AID, baserat i München, Tyskland, kommer att bli Argo AI:s nya europeiska huvudkontor och ledas av AID:s nuvarande VD Karlheinz Wurm. Med AID-medarbetarna inkluderade kommer Argo AI att växa från 500 till över 700 anställda globalt.

Utöver det globala huvudkontoret i Pittsburgh, PA., blir München Argo AI:s första tekniska centrum i Europa och det femte globalt med Dearborn, MI.; Cranbury, NJ; och Palo Alto, CA. I samarbete med Ford testar Argo AI även sin teknik i Miami och Washington, D.C., där de tillsammans planerar att sprida kommersiella servicetjänster.

Ford kommer att använda Volkswagens MEB-plattform för 600 000 fordon

Ford planerar att utforma en helt ny MEB-plattformsbaserad elbilsmodell, med start 2023, i Köln-Merkenich, Tyskland. Volkswagen kommer att leverera MEB-delar och komponenter som en del av samarbetet.

Båda företagen kommer även fortsättningsvis att rikta in sig på ytterligare områden där de kan samarbeta kring elbilar – en viktig strategisk prioritering för båda företagen, eftersom de driver påskyndandet av övergången till hållbar och prisöverkomlig mobilitet. Avtalet med Ford är en hörnsten i Volkswagens e-strategi, som stöder tillväxten i e-mobilitetsbranschen och underlättar de globala ansträngningarna att nå Paris 2050-avtalet.

Samarbete kring transportbilar och pickup-fordon enligt plan

Ford och Volkswagen fortsätter enligt den tidigare tillkännagivna planen att förbättra sina respektive styrkor inom transportbilar och medelstora pickup-fordon på viktiga globala marknader. Arbetet med dessa fordonslinjer kommer att skapa betydande effektivitetsfördelar för respektive företag.

Ford kommer att konstruera, ha resurser för, och bygga det tidigare tillkännagivna medelstora pickup-fordonet för båda företagen, till kunder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien/Stillahavsområdet och Sydamerika, och fordonen förväntas nå nyckelmarknaderna redan 2022.

Ford har för avsikt att utveckla, ha resurser för och bygga större transportbilar, för båda företagen, till europeiska kunder, från och med 2022. Volkswagen avser att utveckla, ha resurser för och bygga en cityvan till försäljning i Europa och på andra utvalda globala marknader.

Volkswagen och Ford har starka transportbils- och pickup-verksamheter runt om i världen, med populära modeller inklusive Ford Transit-modellerna och Ranger samt Volkswagens Transporter, Caddy och Amarok.

Båda företagen förväntar sig att kundernas efterfrågan på medelstora pickup-fordon och transportbilar kommer att växa globalt de närmaste fem åren. Samarbetet inom dessa nyckelområden kommer att möjliggöra bättre teknik och mer innovation för att nå företagens respektive kunder snabbare – med bättre utnyttjande av anläggningskapaciteten.

Filmer och bilder finns på Volkswagen Newsrom samt på www.media.ford.com