13 okt 2020 | Pressmeddelande

Fleet Support får förnyat förtroende av SKL Kommentus Inköpscentral.

Fleet Support vinner SKL Kommentus Inköpscentrals offentliga upphandling om bilfinansiering och tillhörande tjänster. Efter ett framgångsrikt arbete med Inköpscentralen de gångna fyra åren är det en viktig affär som visar förnyat förtroende inför nästa period.

Sedan fyra år tillbaka är Fleet Support (del av Volkswagen Financial Services) den ansvariga leverantören av finansiell leasing och tillhörande tjänster – oavsett bilmärke. Nu är det klart att vi för andra gången vunnit den offentliga upphandlingen för Inköpscentralen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

”Det känns mycket bra att vi får fortsatt förtroende av SKL Kommentus Inköpscentral. Vi känner oss övertygade att vi kan fortsätta att vägleda Inköpscentralens avropande kunder
till mer kostnadseffektiva vagnparker” säger Patrik Lindroth, affärsområdeschef för Fleet Support.

Utöver finansiell leasing omfattar avtalet biladministration där Fleet Support tar hand om alla administrativa flöden och erbjuder möjlighet att få hjälp med avyttring av bilarna. 

”Att optimera avyttringen är en viktig del för att säkerställa en låg innehavskostnad. Där har vår tjänst Fleet Support Trading visat fina resultat för SKL Kommentus Inköpscentral
den gångna fyraårsperioden. Det finns fortsatt mycket stor potential att hjälpa kommuner och regioner att sänka bilarnas totalkostnad” fortsätter Patrik Lindroth.

Fleet Support har via konceptet Green Fleet en modell för att belysa, informera och vägleda i omställningen till en grönare vagnpark. Detta har varit en styrka då utvecklingen mot en mer klimatsmart vagnpark har varit ett tydligt krav från Inköpscentralen.

”Vi är glada att fortsätta samarbetet med Fleet Support och ser att det nya avtalet kommer hjälpa våra avropande kunder till både ett kostnadseffektivt och mer klimatsmart bilinnehav” säger Torunn Acking, kategoriansvarig fordon på SKL Kommentus Inköpscentral.