21 apr 2022 | Pressmeddelande

Målet 1,5 grader: Science Based Targets initiative (SBTi) bekräftar Volkswagens utökade klimatmål för produktionen

Volkswagen-koncernens nya mål för minskade utsläpp för scope 1 och 2 ligger i linje med 1,5 graders global uppvärmning. Koncernen höjer också ambitionen för målen för minskade utsläpp i sina produktionsanläggningar från 30 procent till 50 procent till 2030 jämfört med 2018.

  • Oberoende initiativ bekräftar efter vetenskaplig granskning: Volkswagen-koncernens nya mål för minskade utsläpp för scope 1 och 2 ligger i linje med 1,5 graders global uppvärmning.
  • Koncernen höjer ambitionen för målen för minskade utsläpp i sina produktionsanläggningar från 30 procent till 50 procent till 2030 jämfört med 2018.
  • I samband med Earth Day imorgon lyfter Volkswagen för andra året i rad frågan om vad koncernens 670 000 medarbetare kan göra för att minska vår klimatpåverkan.
  • Volkswagen AG:s koncernchef Herbert Diess: "Alla kan bidra med bra idéer för att vi ska kunna få ett ännu bättre klimatskydd”.

Science Based Targets initiative (SBTi) har vetenskapligt granskat och uppgraderat ambitionen för Volkswagen-koncernens mål för minskade utsläpp från produktionen. Volkswagens ambitionsnivå SBTi utökas från ”under 2 grader” global uppvärmning till ”1,5 grader” för företagets utsläpp scope 1 (intern verksamhet) och scope 2 (energiförsörjning).

SBTi och VW-koncernen publicerar denna nyhet inför globala Earth Day, då Volkswagen för andra gången uppmanar alla sina anställda att delta i Project1Hour. Omkring 670 000 anställda världen över kan ägna en timme åt att komma på idéer om klimatskydd – för sitt eget och företagets koldioxidavtryck.

Science Based Targets initiative (SBTi) utvärderade första gången Volkswagen-koncernens mål för utsläppsminskning i scope 1 och 2 i september 2020. Enligt SBTi:s analys var planerna då i linje med Parisavtalets krav att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius.

Mindre än två år senare har SBTi nu omvärderat Volkswagen AG:s reviderade utsläppsmål för scope 1 och 2 och uppgraderat ambitionsnivån till 1,5 grader. Volkswagens utökade mål gäller den egna produktionen och energiförsörjningen.

Tidigare skulle de totala CO2-utsläppen i tillverkningen minska med 30 procent från 2018 till 2030. Koncernen har nu höjt målet till 50 procent.

Volkswagen-koncernen hämtar redan idag 96 procent av sin externa el från förnybara energikällor på sina anläggningar i EU. Nästa år satsar företaget på 100 procent i EU. År 2030 planeras samma mål för samtliga anläggningar utanför Kina.

Med de skärpta målen för CO2-reducering bidrar den koncerngemensamma produktionen också till att Volkswagen AG:s övergripande klimatmål uppnås. År 2030 siktar företaget på att släppa ut 30 procent mindre CO2 i genomsnitt per fordon (personbilar och lätta nyttofordon) över livscykeln jämfört med 2018.

2021 gjorde Volkswagen-koncernen betydande framsteg när det gäller att minska sitt CO2-avtryck. CO2-utsläppen minskade med 1,7 ton per nyproducerad bil över hela koncernen. Förutom tillgången på förnybar energi, är de främsta anledningarna elektrifieringen av produktportföljen och Volkswagens stöd till utbyggnad av vind- och solkraftparker i Europa.

De positiva nyheterna om Volkswagen-koncernens mer ambitiösa vetenskapsbaserade mål publiceras idag på webbplatsen för Science Based Targets initiative (www.sciencebasedtargets.org) – en dag före Earth Day.

Förra året deltog Volkswagen-koncernen i denna globala aktionsdag för naturen med sitt eget initiativ Project1Hour. Omkring 670 000 anställda i koncernen världen över fick under en timmes arbetstid gemensamt lära sig mer om klimatförändringar och ta fram förslag på CO2-besparingar för sig själva eller sitt företag.

I år hålls Project1Hour för andra gången. Här i Sverige har Volkswagen Group Sverige i sin interna kommunikation bland annat lyft upp exempel på hur man sparar energi på sitt reservdelslager genom behovsstyrd LED-belysning, hur smartare IT-verktyg kan minska utsläppen och hur man som företag hanterar allt avfall på bästa sätt.

Volkswagen AG:s koncernchef Herbert Diess kommenterade SBTi:s senaste validering och kommande Project1Hour:

– Oavsett om jorden värms upp med 1,5 eller 2 grader Celsius till år 2050 har det stor inverkan på utvecklingen, som artutrotning, torka och stigande havsnivåer. Volkswagen-koncernen tar sitt ansvar för att skydda världen för kommande generationer. Därför skärper vi våra egna mål för minskade utsläpp från produktionen efter mindre än två år. Vi är glada över att Science Based Target initiative bekräftar detta.

Koncernen arbetar också hårt för att bli mer hållbar inom andra områden, som att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjorna, återvinna och elektrifiera sina fordon.

– Det är upp till var och en av oss hur framgångsrika vi fortsätter att vara som företag i kampen mot den globala uppvärmningen. Vårt koncerngemensamma Project1Hour ligger därför extra nära mitt hjärta. Alla kan bidra med bra idéer för att vi ska kunna få ett ännu bättre klimatskydd, sade Herbert Diess.