23 mar 2023 | Pressmeddelande

PowerCo och Umicore får officiellt klartecken för start av samriskprojektet för batterimaterialproduktion i EU

Samriskföretaget, med huvudkontor i Bryssel, kommer att täcka en stor del av PowerCo:s behov inom EU och ge Umicore säker tillgång till en viktig del av den europeiska efterfrågan på katodmaterial för elfordon.

  • Grönt ljus för ett unikt samarbete inom den europeiska bilindustrin

  • Fullständiga myndighetsgodkännanden har erhållits, vilket har lett till det officiella bildandet av ett samriskföretag för storskalig produktion av katodmaterial och prekursorer i Europa

Bryssel/Salzgitter, 23 mars 2023 – PowerCo, Volkswagen-koncernens nya batteriföretag, och Umicore ett belgiskt bolag inom cirkulär materialteknik, har fått fullständiga myndighetsgodkännanden för sitt samriskföretag. Bildandet av samriskföretaget tillkännagavs i september 2022. Företagen kan nu snabbt förbereda sig för storskalig industriell produktion av katodaktiva material (CAM) och prekursormaterial (PCAM) i Europa.

Katodaktiva material är den viktigaste tekniska hävstången för batteriprestanda, liksom den enskilt största bidragande faktorn till den totala batterikostnaden. De är därför strategiskt viktiga insatsmaterial som är centrala för att skapa värde för batteriet och avgörande för en framgångsrik övergång till e-mobilitet.

Från 2025 och framåt kommer det samriskföretag som PowerCo och Umicore har startat att förse PowerCo:s europeiska battericellsfabriker med nyckelmaterial för produktionen. Samriskföretaget, med huvudkontor i Bryssel, kommer att täcka en stor del av PowerCo:s behov inom EU och ge Umicore säker tillgång till en viktig del av den europeiska efterfrågan på katodmaterial för elfordon.

Samriskföretaget är på god väg att i slutet av årtiondet kunna producera CAM och PCAM med målet 160 GWh cellkapacitet per år, vilket motsvarar en årlig produktionskapacitet som kan driva cirka 2,2 miljoner elbilar. Företagen kommer därför att vara viktiga drivkrafter i övergången till grön mobilitet och vidareutvecklingen av en lokal, hållbar och fullt integrerad europeisk leveranskedja för batterier.

Sökandet efter plats för produktionsanläggningen pågår. Produktionsplatsen och namnet på samriskföretaget kommer att offentliggöras i sinom tid.