15 mar 2023 | Pressmeddelande

Volkswagen förbättrade resultatet 2022 och fortsätter att driva elbilsoffensiven framåt

Märket Volkswagen stärkte sin lönsamhet ytterligare under verksamhetsåret 2022. Tack vare effektiv säljstyrning och rigorös kostnadsoptimering genererade företaget ett stabilt ekonomiskt resultat.

  • Solid finansiell ställning i en utmanande miljö: Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 2,6 miljarder euro; försäljningsmarginalen ökade till 3,6 procent
  • Framgångsrika regioner: Stort resultatbidrag från Nord- och Sydamerika – planerade investeringar för miljarder euro på dessa marknader
  • Elbilsoffensiven accelererar: Omkring 80 procent av alla Volkswagen-bilar som levereras i Europa förväntas vara helt eldrivna år 2030
  • Tio nya eldrivna modeller till år 2026, inklusive en elbil med ett förväntat startpris under 25 000 euro*
  • Thomas Schäfer, VD för märket Volkswagen: ”Under 2022 har vi framgångsrikt styrt Volkswagen genom svåra operativa farvatten samtidigt som vi gjort våra hemläxor på strategisk nivå.”

Wolfsburg, 15 mars 2023 – Trots den utmanande ekonomiska situationen och den oroliga geopolitiska miljön ökade rörelseresultatet före engångsposter till 2,6 miljarder euro och försäljningsmarginalen ökade till 3,6 procent (räkenskapsår 2021**: 2,2 miljarder euro/3,2 procent).

Flaskhalsar i komponentförsörjningen och därmed lägre leveransvolymer hade en betydande negativ inverkan på resultatet, särskilt under årets andra hälft. Regionerna Nord- och Sydamerika bidrog starkt till resultatet under 2022 och marknadsandelarna där kommer att växa kraftigt framöver.

Volkswagen har också för avsikt att ytterligare påskynda övergången till elektrisk mobilitet. Märket räknar med att omkring 80 procent av alla Volkswagen-bilar som levereras i Europa förväntas vara helt eldrivna år 2030. Därför kommer tio nya eldrivna modeller att lanseras till år 2026, däribland en modell med ett förväntat startpris under 25 000 euro*, som gör sin världsdebut som konceptbilen ID. 2all.

Volkswagens VD Thomas Schäfer kommenterar bokslutet för 2022:
– Under det gångna året har vi framgångsrikt styrt Volkswagen genom svåra operativa farvatten samtidigt som vi gjort våra hemläxor på strategisk nivå. Företaget är väl positionerat för ett decennium av omställning och vi genomför vår strategi snabbt och konsekvent.

Fortsatt starkt fokus på kostnadseffektivitet

Trots minskade leveranser hade märket Volkswagen en omsättning på 74 miljarder euro under 2022 (föregående år**: 68 miljarder euro). Detta tack vare en optimerad modell- och prissättningspolicy. Dessutom stärkte märket sin finansiella ställning, vilket förbättrade det operativa nettokassaflödet 2022 till 1,9 miljarder euro (0,3 miljarder euro**). Optimeringen av fasta kostnader och distributionskostnader var några av de faktorer som bidrog till det goda finansiella resultatet.

Volkswagens finansdirektör (CFO) Patrik Andreas Mayer underströk:
– Det gångna räkenskapsåret präglades av enorma geopolitiska osäkerheter, kraftigt stigande råvaru- och energipriser, brutna leveranskedjor samt negativa effekter av pandemin i Kina. Våra åtgärder för att minska kostnaderna och öka vinsten har haft effekt, vilket ledde till ett stabilt resultat med tanke på denna utmanande miljö.

Regionerna Nord- och Sydamerika bidrog starkt

Stärkt lönsamhet i globala regioner fortsätter också att bära frukt. Mayer:
– Den pågående positiva trenden i Nord- och Sydamerika bidrog till att stärka årsresultatet.

Volkswagen ser en stor tillväxtpotential i dessa och andra regioner. Detta tack vare en produktportfölj som är speciellt anpassad för marknaderna i kombination med lokal produktion. Marknadsandelen i Nordamerika och USA ska fördubblas till minst 5 procent till 2030. Därför planerar Volkswagen att investera cirka 5 miljarder euro i elektrisk mobilitet och digitalisering fram till 2027. Ytterligare 1 miljard euro kommer att investeras i Sydamerika till 2026 för att ytterligare öka företagets marknadsandel och kickstarta omställningen till elektrisk mobilitet. Initiala marknadstester med ID.-modeller i Sydamerika är redan i gång.

Volkswagens elbilsoffensiv accelererar

Under 2022 ökade märket Volkswagen sin globala försäljning av helt eldrivna bilar med 23,6 procent på årsbasis till cirka 330 000 enheter. Nu accelererar Volkswagen övergången till elektrisk mobilitet ytterligare: År 2030 ska upp till åtta av tio bilar som säljs i Europa vara elbilar. Andelen elbilar kommer att öka i Nordamerika, med ett mål på 55 procent fram till 2030.

Dessutom kommer Volkswagen att lansera tio nya elbilsmodeller till 2026. Fyra nya eldrivna modeller kommer snart: Andra generationen ID.3 och sportiga ID.3 GTX, ID. Buzz Long Wheel Base och flaggskeppet ID.7. Med studien "ID. 2all" i segmentet för kompaktbilar ger Volkswagen en konkret förhandstitt på den första eldrivna Volkswagen för alla. Startpriset förväntas bli under 25 000 euro*.

Elbilar kommer då att finnas i alla volymsegment och Volkswagen kommer att erbjuda den bredaste portföljen av elbilar jämfört med konkurrenterna, från en instegsmodell till flaggskeppet ID.7.

Volkswagen-fabriker skapar större kapacitet för elbilar

Samtidigt går omställningen av produktionen hos Volkswagen snabbt framåt. Anläggningen i tyska Emden går helt över till elbilar under sommaren och kommer då att producera ID.7, utöver ID.4 som redan produceras där. Från och med i höst kommer nya ID.3 också att rulla av monteringsbandet i Wolfsburg. Företaget investerar cirka 460 miljoner euro i omställningen av sin huvudanläggning till början av 2025. Fabrikerna i Zwickau och Dresden är redan helt ombyggda och tillverkningen av ID.4 påbörjades förra året i Chattanooga, USA.

Hög orderstock och lansering av effektiva modeller med förbränningsmotorer 2023

Vid sidan av de nya eldrivna modellerna kommer andra attraktiva produkter med högeffektiva förbränningsmotorer att lanseras 2023 i linje med kundernas efterfrågan i enskilda regioner: de nya versionerna av Atlas i Nordamerika, Virtus i Brasilien, Tiguan och Passat.

Volkswagen Personbilar levererade 4,6 miljoner bilar runt om i världen 2022 (-6,8 %). Med tanke på den svåra situationen kring komponentförsörjningen sjönk antalet sålda enheter något under det senaste verksamhetsåret till 2,2 miljoner bilar (föregående år: 2,3 miljoner). Skillnaden mellan leveranser och försäljning beror främst på att samriskföretaget för biltillverkning i Kina inte ingår i märket Volkswagen Personbilar.

Efterfrågan på både elbilar och modeller med förbränningsmotor är fortsatt stark. Orderstocken för enbart Europa för alla drivlinor överstiger för närvarande 660 000 bilar, inklusive nästan 100 000 helt eldrivna ID.-bilar. Prioriteringen ligger nu på att snabbt producera de beställda bilarna och leverera dem till kunderna.

Framtidsutsikt

Volkswagen räknar med ytterligare en betydande ökning av leveranserna av helt eldrivna bilar under innevarande räkenskapsår. Finansdirektör Patrik Andreas Mayer:
– Vi är försiktigt optimistiska om att försörjningssituationen kommer att stabiliseras under året och arbetar målmedvetet med vår kostnadsposition.

Mayer fortsatte dock att förvänta sig att det innevarande året kommer att innebära en fortsatt mycket utmanande miljö vad gäller såväl utbud, råvaru- och energipriser som det geopolitiska läget. På grund av den ekonomiska osäkerheten och det ökande kostnadstrycket har Volkswagen reviderat sin prognos för 2023 och förväntar sig nu en försäljningsmarginal före engångsposter på över 4 procent.

Volkswagens pipeline av nya produkter är välfylld, understryker Volkswagens VD Thomas Schäfer:
– Kunderna kan se fram emot ett komplett utbud av Volkswagen-bilar. Även om 2023 ser ut att fortsätta vara utmanande kommer vi inte att avskräckas, utan fortsätter att systematiskt implementera våra planer för märket Volkswagen och varumärkesgruppen Volume.

  • ID.3, ID.3 GTX, ID. Buzz Long Wheel Base, ID.7, nya Passat, och nya Tiguan erbjuds ännu inte till försäljning. Modellerna Atlas och Virtus säljs inte på den svenska marknaden. 
  • ID.2all är en konceptbil och erbjuds inte till försäljning.
  • ID.4: Elförbrukning, blandad körning (WLTP): från 16,7 kWh/100 km. CO2-utsläpp, blandad körning 0 g/km.
  • * Riktpris för den tyska marknaden
  • ** Strukturella förändringar som ett resultat av att separera Volkswagen Group Components har lett till förändringar i föregående års siffror