16 nov 2023 | Pressmeddelande

Volkswagen elektrifierar Vatikanstatens fordonsflotta

Volkswagen stödjer Vatikanstaten i dess omställning till hållbar mobilitet. I början av 2024 kommer nästan 40 helt eldrivna bilar från ID.-familjen (ID.3, ID.4 och ID.5) att levereras. Bilarna ingår i Vatikanstatens strategi för minskade koldioxidutsläpp, som syftar till att göra fordonsflottan klimatneutral senast år 2030.

Vatikanstaten är starkt engagerad i att implementera innovativa och hållbara lösningar som gör det möjligt att konkret minska mänskliga aktiviteters påverkan på miljön. Mobilitet är kärnan i ett specifikt program som kallas ”Ecological Conversion 2030”, som syftar till att minska koldioxidavtrycket från statens fordonsflotta. För att uppnå detta ska de befintliga bilarna successivt ersättas med elbilar för att göra hela fordonsflottan koldioxidneutral till år 2030.

Volkswagen är den valda partnern för detta projekt, och genom Volkswagen Financial Services kommer man att förse Vatikanstaten med elbilar från början av 2024. I senare skeden kommer ytterligare eldrivna bilar från Volkswagen-koncernens varumärken successivt att överlämnas till dess att hela fordonsflottan har bytts ut helt år 2030.

Imelda Labbé, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för försäljning, marknadsföring och eftermarknad, och Christian Dahlheim, VD för Volkswagen Financial Services AG, har personligen överlämnat de två första elbilarna, två ID.3 Pro Performance, till Vatikanstaten.

– Elektrifieringen av fordonsflottor blir allt viktigare över hela världen. Det faktum att Vatikanstatens medarbetare nu också kommer att vara ID.-förare i framtiden är ett stort mål och en ära för vårt varumärke och understryker attraktiviteten av våra helt eldrivna ID.-modeller, säger Imelda Labbé.

Christian Dahlheim tillägger:
– Vi är glada över att kunna stödja Vatikanstaten i detta viktiga projekt. Det är något alldeles speciellt för oss och visar att vi är mycket konkurrenskraftiga med våra mobilitetslösningar.