04 jun 2024 | Pressmeddelande

En stark privatleasingmarknad

Leasing fortsatt den mest populära finansieringsformen för nya bilar. 46 procent av hushållen som skaffar en ny bil väljer att finansiera den genom privatleasing. 27 procent väljer istället billån via ett finansbolag. Bara drygt var fjärde privat bilköpare finansierar bilen på egen hand, exempelvis med sparade pengar eller att låna på annan säkerhet än bilen. Även när företag väljer bil är leasing fortsatt helt dominerande. Men till skillnad från hushållen fortsätter företagen att välja laddbara bilar. Denna rapport - "Bilfinanshjulet" - är framtagen av Volkswagen Financial Services Sverige och kommer att återkomma månatligen.

En stark privatleasingmarknad
Under årets första fyra månader registrerades 12 050 antal nya privatleasingavtal. Det innebär att 46 procent av de svenskar som skaffade en ny bil finansierade denna genom privatleasing. Privatleasing fortsätter därmed att vara den överlägset populäraste finansieringsformen för hushållen.

- Vi ser en vändning i efterfrågan på privatleasing i de kontrakt som tecknats under våren 2024. De som förra året spådde en kraftig nedgång för andelen privatleasing har fått fel. Med räntor som pekar neråt och nya erbjudanden på marknaden bedömer vi att privatleasingen istället kan växa. Det är en finansieringsform som passar många av dagens hushåll, säger Patrik Lindroth, VD Volkswagen Finans.

Idag betraktar många bilen som en månadskostnad istället för en investering som man sparar till. Denna uppfattning har fått ett starkt fäste hos unga bilköpare, inte minst de som för första gången skaffar en ny bil. Detta är en generation som vill ha en ny, säker och modern bil utan att vänta tills man sparat ihop ett kapital för att köpa bilen.

Om man räknar in dem som finansierar ny bil med billån väljer nästa tre av fyra att finansiera sitt nybilsköp via ett finansbolag. 28 procent av de privatperson som hittills i år skaffat ny bil har dock valt att köpa bilen med sparade pengar eller med ett lån som har annat än bilen som säkerhet.

2023 var andelen privatleasing något högre, 48 procent. Den ränteuppgång som skedde under förra året kan ha bidragit till att minska andelen. Men i stort sett kvarstår privatleasingens starka ställning bland nybilsköparna i år.