Om Volkswagen-koncernen

Volkswagen-koncernen, med huvudkontor i Wolfsburg, är en av världens ledande biltillverkare och den största biltillverkaren i Europa. Under 2022 levererade Volkswagen-koncernen 8,3 miljoner fordon till kunder världen över. Koncernen genomgår en stor omställning från förbränningsmotorer till helt elektriska bilar och är anslutna till Paris klimatavtal. Målet är att vara klimatneutralt år 2050.

Vår huvudman Volkswagen AG

Korta fakta

Volkswagen Group, med sitt huvudkontor i Wolfsburg, är en av världens ledande tillverkare av personbilar och kommersiella fordon och den största biltillverkaren i Europa. Med våra varumärken, affärsenheter och finansiella tjänster formar vi en autonom framtid för mobilitet med nollutsläpp. Volkswagen Group Sverige är en del av Volkswagen-koncernen.

Läs mer om vår huvudman Volkswagen AG på den globala hemsidan.

Volkswagen AG Investor Relations

Volkswagen Group Sverige är inte börsnoterat.

Har du frågor som rör investerarrelationer så finns information om Volkswagen AG:s Investor Relations-avdelning om du följer länken nedan.

Volkswagen AG:s Investor Relations-avdelning