Volkswagen-koncernens visselblåsarsystem

Vårt visseblåsarsystem

Efterlevnad av tillämpliga lagar och interna regler är av högsta prioritet för Volkswagen Group Sverige AB (”VGS”). Vårt företags framgång baseras på Integritet och Compliance. För att uppfylla denna standard är det viktigt att eventuella missförhållanden rapporteras så att vi kan sätta stopp för dessa. Av denna anledning har vi anförtrott Central Investigation Office (”CIO”) med att driva ett oberoende, opartiskt och konfidentiellt Visselblåsarsystem för vår räkning.

Varje rapport granskas grundligt och följs upp systematiskt. En nyckelfaktor i vårt Visselblåsarsystem är principen om rättvisa förfaranden. Principen garanterar även största möjliga skydd för visselblåsare, utpekade personer samt medarbetare som bidrar till utredningen av missförhållandet.

Visselblåsarsystemet erbjuder även möjligheter till anonym rapportering och kommunikation. Vi garanterar att inte genomföra några åtgärder i syfte att identifiera anonyma visselblåsare, som inte missbrukar vårt Visselblåsarsystem. Repressalier mot visselblåsare och de personer som bidrar till utredningen på bolaget tolereras inte. Utpekade personer antas vara oskyldiga tills missförhållandet bevisats. Utredningar kommer att genomföras med största möjliga sekretess. Informationen kommer att behandlas i en rättvis, snabb och skyddad process.

Kundsupport

Om du vill framföra kundklagomål eller har frågor kring de produkter och tjänster som tillhandahålls av VGS ber vi dig kontakta vår kundtjänst .

Vänligen observera att Visselblåsarsystemet inte är en meddelandekanal för kundtjänstärenden.

Lämna en rapport

Vårt Visselblåsarsystem erbjuder flera rapporteringskanaler för att lämna en rapport om missförhållanden kopplade till VGS. Det är viktigt att du är så konkret som möjligt när du lämnar en rapport så att utredningsprocessen kan genomföras på bästa sätt. Tänk på att försöka besvara följande frågor: Vem? Vad? När? Hur? Var?

Onlinerapportering

Lämna en rapport via onlineplattformen. Systemet är konfidentiellt och tekniskt säkrat.

E-mail

Lämna en rapport till CIO via email: cio@volkswagen.de

24/7 Hotline

Lämna en rapport via telefon på +800 444 46300 (öppen 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet).

Post/personligen

Lämna en rapport via post eller personligen:

Postadress:
Central Investigation Office
Box 1717
38 436 Wolfsburg Germany

Besöksadress:
Central Investigation Office
Porschestraße1
38 440 Wolfsburg Germany

Ombudspersoner

Lämna en rapport till Volkswagen-koncernens ombudspersoner. Ombudspersonerna är externa advokater som svarar på frågor kring Visselblåsarsystemet samt vidarebefordrar visselblåsares rapporter anonymt till CIO, om så begärs.

 

Du kan även vända dig till VGS Governance, Risk & Compliance-avdelning för att lämna en rapport eller ställa frågor om vårt visselblåsarsystem.

E-mail:

grc@vwgroup.se

Besöksadress:

Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 65 Södertälje