Samarbeta med oss

Skillnader mellan auktoriserad- och fristående verkstad

Skillnaden mellan att driva en fristående verkstad och en auktoriserad verkstad är stor. Framför allt är kraven på IT, utbildning, verktyg och utrustning omfattande för den auktoriserade verkstaden. Exempel på sådant krav är att specialverktyg och verkstadsutrustning i många fall ska vara av en anvisad typ.

Vill ni bli auktoriserade?

För att bli auktoriserad för våra varumärken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar och Porsche, ställs det stora krav på företaget, processerna, utförandet och dess anläggningar. Här kan du läsa mer och skicka in en intresseansökan.

Fristående verkstad

Förutom information för att kunna serva och reparera bilar från Volkswagengruppen på ett korrekt sätt kan också speciell utrustning behövas om ni vill bli en fristående verkstad. Här kan du ta del av de olika valmöjligheterna för att få tillgång till både information och utrustning.

Gruppundaget (EU Kommissionens Förordning 461/2010) föreskriver att ni som fristående verkstad  ska få samma förutsättningar som en auktoriserad verkstad att serva och reparera bilar på ett fackmannamässigt sätt.  Med fackmässigt menas att bilen servas och repareras enligt biltillverkarens anvisningar och för att kunna göra det måste en fristående verkstad kunna få tillgång till samma information som auktoriserade verkstäder.

Service- och reparationslitteratur tillgänglig för alla

erWin är webbplatsen med all service- och reparationsinformation ni behöver för att serva och reparera en Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT eller Volkswagen Transportbil. Komplett och fullständig information hittar du i erWin-portalen med service- och reparationsinformation.