Vårt resultat

Vårt resultat i korthet, TSEK - Femårsöversikt

År

2022

2021

2020

2019

2018

Antal anställda

451

460 st

441 st

470 st

463 st

Antal fakturerade nya
bilar (pb & tb)

75 304 st

80 787 st

94 572 st

111 101 st

112 836 st

Omsättning

28 659 151

28 281 724

28 780 661

29 978 206

28 552 557

Bruttoresultat

1 769 647

1 780 414

1 932 573

1 979 360

1 871 891

Omkostnader

-1 404 692

-1 381 578

-1 488 994

-1 593 350

-1 476 818

Rörelseresultat

364 955

398 836

443 579

386 010

395 073

Finansiella poster

-31 881

-24 542

-69 535

-40 754

-24 333

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

333 074

374 294

374 044

345 256

370 740

Koncernekonomisk information

Volkswagen-koncernens ekonomiska information hittar du på vår internationella grupphemsida.

Investor Relations